Diskusia | Dá sa bojovať proti násiliu na ženách bez rodovej rovnosti?

Európska komisia chce do konca roka predstaviť návrh legislatívy, ktorá má pomôcť chrániť ženy pred násilím. Má teda rovnaký cieľ ako Istanbulský dohovor, ktorý bol aj na Slovensku odmietnutý. Komisia má teraz ťažkú úlohu identifikovať oblasti, v ktorých by bola spoločná európska politika nielen potrebná a nápomocná, ale aj priechodná.

Otázky do diskusie:

– Čo by mala obsahovať nová únijná legislatíva?
– Dajú sa ciele Istanbulského dohovoru naplniť aj bez prepojenia s rodovou politikou?
– Vyhne sa návrh eurokomisie kontroverzii a mal by sa o to vôbec snažiť?

Diskutovali:

  • Oľga Pietruchová, expertka v oblasti rodovej rovnosti, odbor ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Zuzana Očenášová, expertka pre výskum a monitoring v oblasti násilia páchaného na ženách, Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia

Diskusiu moderovala Barbara Zmušková, editorka portálu EURACTIV Slovensko.