Diskusia | Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

Sektorová segregácia trhu práce, priama a nepriama diskriminácia a nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a starostlivosti stoja za výraznými rozdielmi v príjmoch mužov a žien. Ich dôsledkom je väčšia ekonomická zraniteľnosť žien počas celého života.

,,Kumulované celoživotné rozdiely v zamestnanosti v odmeňovaní žien a mužov vedú k ešte väčšiemu rozdielu v dôchodkoch a v dôsledku toho sú staršie ženy ohrozené chudobou viac než muži,” konštatuje aj nová Stratégia rodovej rovnosti EÚ (2020-2025).

Počas krízy spojenej s vírusom COVID-19 sú ženy v prvých líniách ako zdravotné sestry, pracovná sila v maloobchode a v zabezpečovaní starostlivosti o deti, ktoré nemôžu navštevovať školy. Hoci ženy nie sú viac náchylné na samotný vírus, viaceré štúdie naznačujú, že budú v súvislosti s koronavírusovou krízou znášať väčšie dôsledky. OSN upozorňuje, že súčasná kríza môže ohroziť aj doterajší pokrok v dosahovaní rodovej rovnosti.

Diskusia sa venuje aj týmto otázkam:

  • Nová slovenská vláda v programovom vyhlásení sľubuje ,,realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien”. Ktoré to budú?
  • Aké verejné politiky zlepšujú ekonomické postavenie žien v spoločnosti?
  • Aké nástroje fungujú pre prípady jasnej diskriminácie (napríklad transparentnosť odmeňovania) a ktoré riešia hlbšie príčiny?
  • Je šanca, že kríza urýchli spravodlivejšie (rovnomernejšie) rozloženie neplatenej práce medzi mužmi a ženami?
  • Berú krízové politiky do úvahy rodové hľadisko?

 

Diskutovať budú:

  • Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny
  • Miriama Letovanec Svetkovská, Implementačná jednotka, Úradu vlády SR
  • Barbora Holubová, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)

 

Úvodné slovo:

  • Zuzana Homer, Friedrich-Ebert-Stiftung

 

Moderátorka:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.