Moslimská menšina v EÚ: čím početnejšia, tým viac akceptovaná

Podľa odhadu Pew Research Center, moslimovia tvorili (2016) asi 4,6 % európskej populácie. Rovnaký výskum ukázal, že miera akceptácie moslimov rastie s ich zvyšujúcim sa podielom na populácii.

Na otázku “Boli by ste ochotní akceptovať moslima za člena rodiny?” odpovedali kladne skôr ľudia v krajinách s početnejšou populáciou moslimov.

Na Slovensku tvoria moslimovia asi jedno promile populácie. Za člena rodiny by ich akceptovalo 47% nemoslimov.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.