Sociálny pilier #1: Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce

17. novembra 2018 to bude to rok, čo lídri EÚ podpísali v švédskom Göteborgu politickú deklaráciu s názvom Európsky pilier sociálnych práv.

V zásade ide o súbor princípov sociálnych politík, ktoré by mali byť pre všetky krajiny nezáväzným vodíkom a zároveň kategórie, v ktorých ich je medzi sebou možné porovnávať.

Skladá sa z troch tematických celkov (troch oblastí). Prvou sú rovnaké príležitosti na trhu práce, druhou férové pracovné podmienky a treťou je sociálna ochrana a začlenenie.

Infografika načrtáva obsah prvej oblasti.

Investícia do vzdelania sa ženám opláca menej, firmy to môžu zmeniť

Najvyššie rodové mzdové rozdiely sú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v súkromnej sfére. Firmy dnes môžu prejsť špeciálnym auditom, ktorý ukáže, kde robia v odmeňovaní chyby. 

Únia flirtuje so sociálnymi politikami, naráža na kompetencie

Zatiaľ nie je jasné, čo bude obsahom „Európskeho piliera sociálnych práv” a ani aká bude jeho záväznosť. Slovensko inciatívu víta.