Rumunsko má problémy, no záväzky si splní

Lazăr Comănescu

Rumunsko čelí politickej nestabilite – vyhlásenie nedôvery v národnom parlamente ukončilo v novembri vládu veľkej koalície. Comănescu si však myslí, že také turbulencie sú v demokratickej krajine normálne.

Veľvyslanec zdôraznil, že napriek problémom bude jeho krajina plniť medzinárodné záväzky, vďaka ktorým by mala vo februári získať pomoc 18 miliárd eur od Medzinárodného menového fondu. Vládna kríza nemôže byť ospravedlnením pre nenaplnenie medzinárodných dohôd a vyhýbanie sa riešeniu problémov krajiny, tvrdí Comănescu.

V súčasnosti je pri moci centristická koalícia premiéra Emila Boca. Parlament jej vyslovil dôveru 23. decembra a mala by ukončiť dlho trvajúcu politickú krízu.

"Dohoda s MMF a Európskou komisiou musí byť implementovaná bez ohľadu na to, kto je pri moci. Rumunsko to musí urobiť. Ak chceme zvýšiť efektívnosť našej ekonomiky a vo všeobecnosti prinavrátiť hospodársky rast, neexistuje iná alternatíva."

Diplomat odmieta názor, že zahraničné firmy prichádzajú do jeho krajiny len za atraktívne nízkymi platmi. Zdôraznil, že konkurencieschopnosť rumunskej pracovnej sily stojí aj na vysokej úrovni produktivity a vzdelania pracovníkov. Ilustroval to na príklade telekomunikačného gigantu Nokia, ktorý už do Rumunska preniesol časť aktivít.

V súvislosti s postavením rómskej menšiny tvrdí, že hoci mnoho ešte treba urobiť, Rumunsko môže byť príkladom úspešnej integrácie nemeckej, maďarskej, či rómskej minority. V prípade Rómov navrhol koordinovanejší európsky prístup "zacielený na sociálnu integráciu, vrátanie sprostredkovania výmeny skúseností… financovanie projektov na zlepšenie sociálnej integrácie a prístup k vhodnému vzdelaniu".

Pokiaľ ide o možné budúce členstvo Turecka v EÚ, Comănescu si myslí, že EÚ by mala byť vo svojich sľuboch koherentná. Akékoľvek odsunutie perspektívy plného členstva Turecka by bolo vážnou ranou pre dôveryhodnosť Únie.

Kritizoval hlasy, podľa ktorých negatívne skúsenosti s pristúpením Rumunska a Bulharska hrajú do karát odporcom tureckého vstupu. "Sú to populistické a umelé argumenty. Všetky predchádzajúce rozšírenia boli pre Európu úspechom", zdôranzil Comănescu.

Lazăr Comănescu je kariérnym diplomatom, v súčasnosti je rumunským veľvyslancom v Nemecku. Medzi 15. aprílom 2008 a 22. decembrom 2008 bol ministrom zahraničných vecí Rumunska v kabinete Călina Popescu-Tăricean.

Rozhovor v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.