CORE: Ruky preč od našich vaječníkov!

 

Krátka správa

Feministické kolokvium o reprodukčných technológiách pod názvom „Ruky preč od našich vaječníkov“ (“Hands Off Our Ovaries” ) v Európskom parlamente zorganizovala britská organizácia CORE (Comment on Reproductive Ethics), občianska záujmová skupina, zameraná na etické dilemy okolo ľudskej reprodukcie,a najmä nové technológie asistovaného počatia.

Cieľom kolokvia, ktoré svojou účasťou podporila predsedníčka Výboru EP pre práva žien, slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS-ED), bolo stimulovať diskusiu o otázkach, spojených s asistovanou reprodukciou. Vystúpilo na ňom niekoľko autoriek publikácií o otázkach výskumu embryonálnych buniek. Prezentácia „Ruky preč od našich vaječníkov“ vyzýva k zákazu aktivít, zameraných na ženy ako darkyne vajíčok pre výskum zárodočných embryonálnych buniek.

Podľa autorky kampane „Ruky preč od našich vaječníkov“, americkej profesorky sociológie Diane Beeson ženy, ktoré podstupujú hyperstimuláciu vaječníkov, sa vystavujú vážnym zdravotným rizikám vrátane potenciálnej straty plodnosti či trvalému poškodeniu zdravia až s následkom smrti.

Kampaň, ktorú podporujú feministky z „oboch brehov“ – teda „pro life“ i „pro choice“, bola spustená 8. marca 2006 s cieľom upozorniť na zdravotné riziká i širšie spoločenské implikácie výskumu odoberania ženských zárodočných buniek pre výskumné účely.