Davos: Na Slovensku sa zhoršila účasť žien vo verejnom živote a v ekonomike

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Pri súčasnom tempe dosiahneme globálne ekonomickú rodovú rovnosť o dve storočia, politickú o 107 rokov, konštatuje správa o rovnosti pohlaví od Svetového ekonomického fóra ktorá, vrhá svetlo na postavenie žien vo svete.

Svetové ekonomické fórum (WEF) tento týždeň prišlo so svojou každoročnou správou o rodovej rovnosti. WEF rozdiely medzi pohlaviami merala na základe kvantitatívnej analýzy v štyroch kategóriách. Sú nimi prístup k vzdelaniu, zdravie, ekonomické možnosti a politický vplyv.

Správu si netreba mýliť s rebríčkom najlepších miest pre život ženy. Pýta sa však, o koľko náročnejšie to v živote ženy oproti mužom majú.

Správa neprináša pozitívne zistenia. Po prvýkrát od roku 2006 sa priepasť medzi mužmi a ženami zväčšila. Mieru rovnosti analytici vyčíslili v priemere na 68 percent. Minulý rok to bolo 68,3 percenta.

Najvýraznejšie sa nerovnosť prejavuje v oblasti politického vplyvu, kde rovnosť dosahuje iba necelých 23 percent. Iba o niečo lepšie je tomu v sfére ekonomických možností, kde je rovnosť na úrovni 58 percent. Najmenšie rozdiely naopak existujú v prístupe k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. V oboch prípadoch sa pohybujú v okolí 4,5 percenta.

„Mužský svet“ a jeho nepreniknuteľnosť je vedecký fakt, ukazuje švédska štúdia

Absencia žien v prostrediach, kde dominujú muži, je samoudržujúci sa stav, konštatuje experimentálny výskum, ktorý popisuje tento mechanizmus.

Ešte dve storočia

Situácia žien sa zlepšila v 89 krajinách z celkového počtu 149 skúmaných štátov. Pozitívny trend zatienila zhoršujúca sa participácia žien v ekonomike a politike. V súčasnosti iba 17 hláv štátov, 18 percent ministrov a 24 percent poslancov sú ženy.

Podobne je na tom účasť žien na manažérskych pozíciách. V priemere je v nich zamestnaných iba 34 percent. V Egypte, Saudskej Arábii, Jemene a Pakistane, ktoré sa umiestnili na konci rebríčku je to v priemere iba sedem percent.

Podľa WEF budú ľudia pri súčasnom tempe pre dosiahnutie skutočného rovnakého ekonomického postavenia potrebovať ďalčích 202 rokov, rovnováhu v politickom vyplve o 107 rokov.

„Mnohé krajiny zaznamenali dôležité míľniky v boji za práva žien a ich zrovnoprávnenie, ale ostáva nám urobiť veľa práce. Na jednej strane tu máme generáciu žien, ktorá kráča za úspechom vo svojich oboroch, na druhej strane nás tohtoročná analýza varuje pred vznikom novej priepasti vo sfére pokročilej technológie, ako napríklad vývoj umelej inteligencie. Svet si nemôže dovoliť z tohto procesu ženy vynechať,“ píše v úvode správy zakladateľ a predseda WEF Klaus Schwab.

Podľa správy postavenie žien ohrozuje najmä dopad automatizácie na tradične ženské pracovné miesta. Podreprezentované ostávajú v oboroch ako matematika či inžinierstvo.

Lídrami v boji za zrovnoprávnenie aj tento rok ostávajú severské krajiny. Na čele rebríčka je Island, ktorému sa rozdiely medzi pohlaviami podarilo zavrieť na 86 percent. Nasledujú Nórsko, Švédsko, Fínsko, Nikaragua a Rwanda.

Na druhom konci rebríčka sa umiestnil vojnou zmietaný Jemen s priemerným 50-percentným rozdielom v postavení pohlaví. Tesne pred najchudobnejšiu krajinu arabského polostrova sa zaradili Pakistan, Irak, Sýria a Čad.

Slovenské ženy to v politike ľahké nemajú

Slovensko si oproti minulému roku pohoršilo z dôvodu klesajúcej participácie žien na politickom živote a v ekonomike. Z minuloročnej 74. priečky so skóre 69,4 percenta tento rok spadlo na 83. miesto so skóre 69,3 percenta. Umiestnilo sa medzi Českou republikou a Madagaskarom. V prístupe k vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti patrí Slovensko medzi svetovú špičku. Rozdiely tu nie sú žiadne, respektíve iba minimálne.

Výrazne horšia je naopak situácia v oblasti ekonomických príležitostí a politického vplyvu. V prvej z menovaných sfér Slovensko zaznamenalo skóre 66 percent. V druhej slabých 13,5 percenta.

Investícia do vzdelania sa ženám opláca menej, firmy to môžu zmeniť

Najvyššie rodové mzdové rozdiely sú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v súkromnej sfére. Firmy dnes môžu prejsť špeciálnym auditom, ktorý ukáže, kde robia v odmeňovaní chyby. 

Ženy na Slovensku zarábajú menej, pričom situácia sa zlepšuje iba veľmi pomaly. Inštitút finančnej politiky vo svojej analýze platov z roku 2017 uviedol, že „od roku 2008 klesol rozdiel v príjmoch v priemere o štyri percentá. Ak by tento trend pokračoval, priemerný plat sa vyrovná o viac ako 40 rokov.“

Účasti žien na slovenskom verejnom živote sa venoval prieskum agentúry Focus z júna tohto roku. Výskum sa zameriaval na verejnú percepciu nerovnosti pohlaví. Až 80 percent ľudí si myslí, že ženy majú v politike menšie šance. Viac ako 30 percent respondentov si nemyslí, že je to problém. Za najväčší problém žien na Slovensku muži aj ženy zhodne označili pracovné príležitosti.

Slovensko sa hlási k európskym iniciatívam

Slovensko v decembri na úrovni Rady EÚ (EPSCO) podporilo dva dokumenty, ktoré vyzývajú na sústredenejšiu prácu na poli rodovej rovnosti. Prvým je Spoločná deklarácia „Rodová rovnosť ako priorita EÚ dnes a v budúcnosti“ a druhým sú závery rakúskeho predsedníctva Rady, ktoré hovoria o tom, ako technológie, automatizácia a digitalizácia vyplýva na mládež a rovnosť pohlaví.

Dokument „Rodová rovnosť, mládež a digitalizácia“ konštatuje, že technológie so sebou prinášajú veľa nových príležitostí, no môžu aj „uchovávať existujúce nerovnosti a stereotypy a predstavovať nové riziká pre mladých ľudí, najmä pre mladé ženy a dievčatá.“

„Mladé ženy používajú sociálne médiá aktívnejšie ako mladí muži, ale menej sa zapájajú do online debát a obmedzujú vyjadrenie svojho názoru zo strachu pred vystavením sa osočovaniu a kvôli pretrvávajúcim diskriminačným štandardom ohľadom verejnej participácie.“

Oba spomínané dokumenty žiadajú samostatnú stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť, prijatú na vysokej úrovni, ktorá téma zaručí pozornosť a dlhodobé plánovanie opatrení.

Ako Rwanda predbehla Spojené štáty?

Dlhodobou zaujímavosťou je stav rovnosti medzi pohlaviami v africkej Rwande. Malý, vnútrozemský štát sa v správe WEF opakovane umiestňuje na najvyšších miestach. Tento rok je s ratingom 80 percent na šiestom mieste.

Tento stav je podľa WEF dôsledkom genocídy v kombinácii so zákonmi, ktoré ženám pomáhajú presadiť sa. Rwanda má jednu z najvyšších úrovní ženského zastúpenia na pracovnom trhu. V roku 2017 to bolo 86 percent. V Spojených štátoch iba 56. V rwandskom parlamente ženy tvoria 61 percent z celkového počtu poslancov. V Spojených štátoch iba 19.

Po konci genocídy, v ktorej zahynulo 800 tisíc ľudí v priebehu troch mesiacov, tvorili ženy 60 až 70 percent populácie, jedinou možnosťou bolo zaplniť pracovné miesta predtým vyhradené pre mužov.

Podobný vývoj zažili európske štáty po prvej aj druhej svetovej vojne. Rwanda však na rozdiel od nich schválila zákony, ktoré ženám pomohli si toto postavenie udržať. Jedným z nich sú kvóty, ktoré 30 percent miest v parlamente vyhradzujú pre ženy. Oproti Spojeným štátom Rwanda ponúka napríklad platenú trojmesačnú materskú dovolenku, ktorá umožňuje ženám zostať na pracovnom trhu aj po založení rodiny. Spojené štáty sú poslednou rozvinutou krajinou, ktorá platenú materskú dovolenku neponúka.

 

Partner

Philip Morris International