EP: Deti by nemali trpieť väzbou matiek

Pozadie

Najmenej žien vo väzení je v Poľsku, kde predstavujú menej ako 3 percentá väzňov, naopak v Španielsku je až 8 percent väzňov ženského pohlavia. Priemer Európy sa pohybuje okolo piatich percent.

Otázky

Autorka správy, grécka poslankyňa zo skupiny ľudovcov a európskych demokratov (EPP-ED) Marie Panayotopoulos-Cassiotou uvádza: „Hoci ženy tvoria menšinu v európskych väzeniach, vytvorenie životných podmienok, ktoré by boli prispôsobené ich špecifickým potrebám je otázkou rešpektovania ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv. Opatrenia sa nemôžu obmedzovať len na problematiku zdravia a hygieny, ale musia zahŕňať aj psychologickú podporu, ktorá je nevyhnutná na vzoprenie sa často bolestivej minulosti.“

Ak sa do väzenia dostane matka, môže to viesť k úplnému rozbitiu rodinných vzťahov. Ešte vážnejšie komplikácie nastávajú, ak je žena zároveň jedinou živiteľkou svojich detí. Správa gréckej poslankyne preto navrhuje uprednostniť alternatívne formy trestu. Predovšetkým v prípade, „pokiaľ je uložený trest nízky a riziko pre verejnú bezpečnosť zanedbateľné.“ Krajiny EÚ by tiež mali vytvoriť lepšie podmienky pre návštevu rodiny, napríklad v miestnostiach s väčším súkromím pre deti alebo zriadením špeciálnych jednotiek pre matky s deťmi.
 
Dieťa by podľa Panayotopoulos-Cassiotou malo byť na prvom mieste: „Väzobné podmienky tehotných a dojčiacich žien, ako aj žien s deťmi v nízkom veku, musia stále zohľadňovať vyšší záujem dieťaťa. Napokon, podpora profesionálnej, sociálnej a rodinnej reintegrácie všetkých väzňov bez stereotypov a akejkoľvek diskriminácie, musí zostať prvoradým cieľom väzenia.“ Správa navrhuje, aby Rada a Komisia pripravili rámcový dokument, ktorý by zaviedol minimálne štandardné pravidlá ochrany práv väzňov a lepšie zohľadňoval rozdielne potreby väznených žien.

Poslanci okrem toho v správe uvádzajú, že rodinné väzby sú dôležité v dobe prepustenia, keďže silné rodinné zázemie odrádza od recidívy. Zvláštna pozornosť by podľa europoslancov mala byť venovaná predovšetkým tehotným väzenkyniam.

Pozície

Predsedníčka Výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí EP Anna Záborská (EPP-ED) informovala, že zástupkyne Výboru pri vypracovávaní správy osobne navštívili ženské väzenie v Brugach. „Aj vďaka tejto návšteve môžeme povedať, že táto správa nie je vôbec teoretická.“

Vo svojom vystúpení na vlastnej skúsenosti poukázala na dôležitosť ochrany detí pred psychologickou ujmou počas obdobia, keď sú ich rodičia vo väzení. „Počas komunistického obdobia, keď som ja mala päť rokov, bol náš otec z vykonštruovaných politických dôvodov zatknutý a odsúdený na dlhoročné väzenie. V škole sa ma učitelia často pýtali, kde je. Prečo nikdy nepríde na stretnutia rodičov. A to napriek tomu, že všetci vedeli, že je vo väzení. Bolo to zraňujúce. Deti by mali byť ušetrené stigmatizácie, ktorú im spôsobuje okrem uväznenia rodičov aj necitlivé správanie okolia.“

Zita Pleštinská (EPP-ED), pripomenula, že správa pani prichádza v čase, keď mnohé členské krajiny pripravujú  úpravy svojich väzenských infraštruktúr zamerané aj na vytvorenie samostatných ženských väzníc. „Geografické umiestnenie je dôležitým faktorom, ktorý môže uľahčiť uväzneným ženám zachovanie rodinných a priateľských väzieb a účasť napríklad na náboženských obradoch.“

Ako ďalej pokračuje, „Uväznené ženy boli v minulosti často obeťou násilia, preto si táto téma vyžaduje  veľmi citlivý prístup s dávkou odvahy priniesť do väzenskej politiky nové inovatívne  opatrenia. Ženám po odpykaní trestu musíme poskytnúť všetky možnosti k opätovnému bezproblémovému  začleneniu  do spoločnosti.“