EÚ pred voľbami študovala ženy – voličky

Pozadie

Politika, aj tá európska, je stále svetom mužov a tak ju ženy v prevažnej väčšine aj vnímajú. V tomto roku nás čakajú európske voľby, menovanie novej Európskej komisie a obsadenie niekoľkých kľúčových postov v rámci hierarchie EÚ.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval Výbor pre práva žien a rovnosť šancí Európskeho parlamentu (FEMM) pod predsedníctvom slovenskej europoslankyne Anny Záborskej konferenciu za účasti poslancov EP a národných parlamentov, venovanú téme žien a európskym voľbám. Prezentovali sa na nej výsledky špeciálneho Eurobarometra o postojoch žien k eurovoľbám a štúdia o kvótach pre zastúpenie žien vo voľbách do národných parlamentov.

Otázky

  • Kvóty: áno alebo nie?

Najčastejšie sa kvóty v praxi uplatňujú na kandidátkach formou "zipsu", t.j. v poradí za sebou muža strieda žena. Niektorí europolitici argumentujú, že bez kvót sa nenaplní cieľ mať polovicu osadenstva EP ženskú. Takýto stav by si pritom želalo 70 % žien v Európe. Podľa ministra ČR pre ľudské práva a menšiny (nominovaný Stranou zelených) Michalea Kocába sú kvóty vhodné ako jedno z prechodných opatrení, ale tvrdí, že nie sú jediným riešením.

„Verím v kvóty,” povedala podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallström v Európskom parlamente. „Vnímam ich ako spôsob nápravy existujúcej nerovnováhy a nespravodlivosti. Bohužiaľ, potrebujeme tieto praktické nástroje,” dodala.

Podľa Susan Banducci, profesorky z University of Exeter vo Veľkej Británii, sú inštitucionálne mechanizmy (ako napríklad kvóty) extrémne dôležité v krajinách, kde politická kultúra nie je príliš naklonená ženským kandidátkam, pretože môžu fungovať ako katalyzátor zmeny. 

„Ak mi dáte niečo iné, čo funguje okrem kvót, som pripravená to akceptovať,” povedala v Parlamente maďarská socialistická europoslankyňa Zita Gurmai (PES). Podľa Liljany Popovskej z parlamentu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko využívanie kvót zvýšilo tamojšie zastúpenie žien v parlamente päťnásobne.

Hlavný smer kritiky kvót ako formy pozitívnej diskriminácie tvrdí, že kvóty riešia problém zastúpenia žien v politike z kvantitatívneho hľadiska, ale nie z kvalitatívneho. Podľa niektorých sú degradáciou pre samotné ženy. 

Kvóty majú veľmi malú podporu verejnosti, odhalil najnovší prieskum. Len 10 % žien a 12 % mužov si myslí, že sú tou správnou odpoveďou, ako riešiť nepomerné zastúpnie žien v politike. Niektorí experti tiež tvrdia, že viac ako kvóty pomôže, ak bude politika hmatateľná pre každodenný život žien.

  • Skúsenosti služobne najstaršej europoslankyne

Astrid Lulling (EĽS-ED), služobne najstaršia poslankyňa EP z Luxemburska, bola prvýkrát do EP nominovaná v roku 1965. Pôsobila tam od roku 1965 do roku 1974 a neskôr vo volenom Parlamente bez prestávky od roku 1989 až dodnes. Je jednou z piatich kvestorov EP. Keď prvýkrát prišla do luxemburského Parlamentu, neboli v budove ani dámske toalety. 

Po 16 voľbách, v ktorých počas života kandidovala, si spomína, že viac priazne jej prejavili voliči a menej strany, za ktoré kandidovala a ktorých vystriedala niekoľko. Kvóty podľa nej pomohli niekde pohnúť veci dopredu, inde však, napríklad vo Francúzsku, podľa nej priniesli viac škody ako osohu. „Prečo by sme sa mali zbaviť dobrých kandidátov len preto, že nie sú správneho pohlavia?” Hoci sa k nej niektorí muži počas politickej kariéry správali arogantne, skôr „iné ženy vedia byť najhoršími nepriateľmi” žien v politike, dodáva.

  • Zaujíma sa politika o ženy?

„Demokracia, ktorá nedáva 52 % populácie dostatok priestoru na rozhodovaní, nie je skutočnou demokraciou,” tvrdí komisárka Margot Wallström.

Podľa zistení Eurobarometra chce väčšina žien, aby sa novozvolený Európsky parlament venoval odstráneniu rozdielov vo výške platov za rovnakú prácu medzi pohlaviami,  podporoval dostupnosť zariadení starostlivosti o deti pre pracujúce matky, presadzoval zohľadnenie času stráveného starostlivosťou o deti ako odpracovaného času, ktorý sa započíta do dôchodku, a aby bojoval proti násiliu páchaného na ženách.  

Prevláda tiež názor, že pokiaľ sa ženským kandidátkam nedostane dostatočná viditeľnosť, ženy nebudú mať motiváciu zaujímať sa o politiku a neprestanú vnímať politiku ako mužskú záležitosť.

Podľa Angely Buttiglione, riaditeľky talianskeho televízneho kanálu RAI, ženy sú schopné dostať sa na vysoké posty napríklad v žurnalistike alebo v súdnictve, „ale ak nie sú v politike, tak preto, že tam nechcú byť, nie, že by nemohli”.

Pozície

Percento žien v EP vzrástlo zo 16 % v roku 1979 na 32 % v roku 2009. To však nestačí, povedal predseda EP Hans-Gert Pöttering, ktorý otváral slávnostné zasadnutie výboru FEMM v Európskom parlamente.

Zita Gurmai (PES) dáva za vzor vládu španielskeho premiéra J.L.R. Zapatera, ktorý na post ministra obrany nominoval vtedy 37-ročnú Carme Chacón, v tom čase v pokročilom štádiu tehotenstva.

Edit Bauer (EĽS-ED, SMK): „Korene problému rovnoprávnosti ležia hlbšie ako formálne právo. My však máme v rukách len legislatívu a podstatná časť problémov leží mimo legislatívy," uviedla v diskusii. 

Drude Dahlerup, profesorka politických vied z univezity v Štokholme tvrdí, že kampaň za viac žien na kandidátkach politických strán do eurovolieb mala začať rok až dva pred voľbami, v čase, kedy sa ešte dajú ovplvniť nominácie. Diskusia o kvalifkovanosti pri otázke kvót je podľa nej „falošná“, pretože ženy sú vzdelané, dokonca tvoria väčší podiel vysokoškolských absolventov.

„Kto vie lepšie vypracovať legislatívu pre potreby rodiny než ženy?,“ pýtala sa v diskusii slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EĽS-ED, SDKÚ-DS).

Magda Vášáryová, poslankyňa Národnej rady SR informovala, že Slovensko stojí pred "historickou voľbou, kedy má silná kandidátka na prezidentku reálnu šancu vyhrať voľby".

Ak chceme, aby ženy prišli voliť, musíme u nich zvýšiť povedomie o tom, čo EÚ robí, tvrdí Anna Záborská (EĽS-ED, KDH). Pri zhrnutí výsledkov Eurobarometra poukázala na to, že zoznam priorít žien do veľkej miery odráža prácu výboru FEMM.