Europoslankyne hovorili so S. Gašparovičovou o rodovej rovnosti

Krátka správa

So slovenskou prvou dámou sa stretli členky Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť vedené jeho predsedníčkou Annou Záborskou (EPP-ED). Vo výbore je aj jej stranícka kolegyňa Edit Bauer.

Podľa Silvie Gašparovičovej je na Slovensku dobrá legislatíva, ale chýba osveta a výchova už od útleho veku. Podľa nej ženy by mali byť aktívne, samostatné a nezávislé. Pomáhať im v tom majú aj Ľudové akadémie, ktoré pripravujú a orientujú ženy na samostatné podnikanie. Prvá dáma informovala europoslankyne, že chce pomôcť pri budovaní krízového centra pre týrané ženy.

Členky výboru vyslovili želanie, aby sa spolupráca zintenzívnila. Prejaviť by sa mohla napríklad pri zriadení centrálnej celoeurópskej telefónnej linky pomoci ženám a pri stanovení Dňa proti obchodovaniu s ľuďmi. Obe iniciatívy sa pripravujú na pôde Európskeho parlamentu.

Budúci rok bude v EÚ Európskym rokom rovnosti príležitostí pre všetkých. Rodová rovnosť je jednou z podtém rovnosti príležitostí a európske inštitúcie pripravujú v spolupráci s národnými a s mimovládnym sektorom viacero podujatí, ktoré majú prispieť k zvýšeniu informovanosti o tejto problematike.