Fínsky model rodovej rovnosti má trhliny

Foto: mmisso.deviantart.com

Imidž Fínska ako egalitárskej spoločnsti utrpel ujmu. Európska komisia zaslala Fínsku prvé varovanie za to, že nepreviedlo do národného práva opatrenia na dosiahnutie rodovej rovnosti na pracovisku. Podobnú výčitku smerovala Komisia aj Estónsku. Krajiny nepremietli do svojich zákonov špecifické ustanovenia, ktoré obsahuje smerinca o rodovej rovnosti z roku 2002.

Paradoxne má Fínsko povesť rodovo spravodlivej krajiny, v dvadsaťčlennej vláde sedí až 12 žien. Brusel mu ale vyčíta absenciu definície sexuálneho obťažovania v zákone. Komisii sa nepáči ani vrchná hranica kompenzáciií, ktoré môže žena dostať ak sa stane obeťou diskriminácie. Podľa EK by sa mala výška kompenzácií posudzovať individuálne podľa vážnosti prípadu bez obmedzení.

Estónsko uplatňuje obmedzenia voči ženám pri práci s ťažkými strojmi, čo je tiež tŕňom v oku EÚ. Komisia sa domnieva, že práca s ťažkou technikou nepredstavuje riziko pre „biologickú dispozíciu“ žien. Podobne ako ich severskí susedia, ani Estónci nemajú obťažovanie so sexuálnym podtónom dôsledne legislatívne upravené. Navyše im chýba aj právna záruka návratu do zamestanania po materskej dovolenke. 

Smernica nemôže dosiahnuť svoj plný efekt, ak nie je plne a správne impelmentovaná, hovorí Vladimír Špidla. komisár zodpovedný za rovnosť šancí. 

Helsinki aj Tallin majú teraz dva mesiace na sformulovanie odpovede pre Komisiu inak môžu čeliť postihu na Európskom súdnom dvore. Brusel v súčasnosti skúma, do akej miery prebrali smernicu ďalšie krajiny vrátane Slovenska.

Zohľadňovanie rodového hľadiska v politikách Únie je jedným zo základných princípov v EÚ. Politiku rodovej rovnosti kritizuje napr. Erzsébet Barát, ktorá v Bratislave prednášla v rámci projektu Excelentná univerzita. Podľa nej ide o „absolútne nepochopenie, ak sa hovorí, že ženy potrebujú rovnaké príležitosti ako muži. Na konci dňa potom stratíme akúkoľvek špecifickosť žien. Ak má byť žena definovaná kategóriami mužov, tak potom o čom to vlastne celé je?“

„Gender mainstreaming je, bez ohľadu na zdanlivú podobnosť termínov, pretože tak ako feminizmus aj on používa termín „rod“ (gender), nie je to feministický program je to program, zameraný na ženy, čo je rozdiel.“