Mikropôžičky ako riešenie úžery medzi Rómami

Pozadie

V EÚ žije 10 miliónov Rómov. Pre novopristupujúce členské krajiny bola jednou z podmienok zlepšenie integrácie rómskych komunít. Parlament teraz žiada, aby Komisia preskúmala, nakoľko si nové štáty túto podmienku splnili. Výzva k prijatiu európskej stratégie pre Rómov prišla v novembri minulého roka od frakcie socialistov v EP. 31. januára o rómskej problematike diskutovalo plénum EP.  

Otázky

Poslanci volajú po ukončení pretrvávajúcej diskriminácie Rómov a zlepšení ich prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Európa by sa mala zbaviť rómskych slumov cestou podporovania „úspešných modelov bývania pre Rómov“. Poslanci sa nevyhli ani otázke „extrémneho porušovania ľudských práv, vrátane rasovej segregácie v zdravotníckych zariadeniach a násilnej sterilizácie rómskych žien„.

Vyzývajú Komisiu, aby posúdila možnosť využitia systému mikropôžičiek pre Rómov na zakladanie malých podnikov, čo by podľa poslancov mohlo nahradiť úžerníctvo. Rómska europoslankyňa z Maďarska Lívia Járóka verí, že mikropôžičky môžu byť jediným nástrojom, ktorý nahradí úžeru. Tá je podľa nej jedným z najväčších problémov rómskej komunity.

Za efektívny nástroj riešenia rómskych otázok považuje Parlament pracovnú metodiku „Rómovia pre Rómov“ a Komisia by mala v rámci svojej štruktúry podporovať rómskych zamestnancov.

Poslanci okrem iného apelujú na uznanie rómskeho holokaustu. Ako prvý krok by mali podľa EP kompetentné orgány zrušiť prevádzku výkrmne ošípaných z areálu bývalého koncentračného tábora v obci Lety v Českej republike. Na tomto mieste by mal podľa EP stáť pomník rómskym obetiam prenasledovania.

Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda, socialistickí poslanci EP, ktorí sa venujú kampani za rómsku problematiku odmietli niektoré formulácie iných parlamentných skupín, ktoré podľa nich vytvárajú dojem, že európski Rómovia si sami zvolili marginalizáciu.

Pozície

„Chceme, aby Komisia začala konať, pre nás je to najdôležitejšia správa z rezolúcie“, uviedol Wiersma.

Podľa Zity Pleštinskej (EPP-ED) môže začarovaný kruh diskriminácie Rómov prelomiť len ich vzdelanie a následné uplatnenie na pracovnom trhu. Ocenila aktivity združení akým je napríklad Kolpingovo dielo, ktoré vytvorilo poradenské centrá ponúkajúce pomoc pri hľadaní práce pre dlhodobo nezamestnaných.