Na občianske iniciatívy o stálom občianstve a boji proti hladu sa pozrie aj Komisia

Trvalé európske občiansktvo by ani po "-exite" nemohol nikto stratiť. [EPA-EFE/RICK FINDLER]

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva a vďaka nim môžu občania prostredníctvom Komisie predkladať návrhy právnych aktov.

Európska komisia v stredu (18. júla) rozhodla o registrácii dvoch nových európskych občianskych iniciatív. Jedna z nich žiada trvalé občianstvo Európskej únie a druhá má za cieľ zastaviť hladovanie ôsmich percent európskeho obyvateľstva.

Európska občianska iniciatíva sa bude meniť

Europoslanci budú pravdpodobne žiadať reformu fungovania nástroja Európskej občianskej iniciatívy. Komisia predloží svoju analýzu v apríli.

Trvalé občianstvo v EÚ aj po „-exite“

Hlavným cieľom iniciatívy „Trvalé občianstvo Európskej únie“ je zaručiť, aby európske občianstvo a s ním spojené práva neboli po získaní možné stratiť.

Organizátori uvádzajú najmä kontext brexitu a budúcu stratu občianstva EÚ a práv, ktorej budú čeliť občania Spojeného kráľovstva po odchode svojej krajiny z Únie.

Európska občianska iniciatíva neposilnila demokraciu v EÚ

Už päť rokov majú občania EÚ právo iniciovať legislatívu EÚ. Podľa Manèsa Weisskirchera však Európska občianska iniciatíva demokraciu v EÚ neposilnila.

Kolégium komisárov sa v stredu rozhodlo zaregistrovať aj iniciatívu s názvom „Zastavme hladovanie ôsmich percent európskeho obyvateľstva“. Tá má za cieľ podnietiť vlády členských krajín EÚ k tomu, aby sa zaoberali problémom hladu. Jej organizátori zdôrazňujú zodpovednosť vlád za odstránenie tohto problému a vypracovali podrobný zoznam opatrení, ktoré má Európska komisia preskúmať a následne predložiť aj príslušné legislatívne návrhy.

Medzi navrhované opatrenia patria vytvorenie programu potravinových známok, reforma trhov s poľnohospodárskymi derivátmi a nový systém klasifikácie pre potravinový odpad.

Občianska iniciatíva Jeden z nás: Súd potvrdil, že Komisia nemusela konať

Iniciatíva chcela zakázať financovať výskum, ktorý ničí ľudské embryá a alebo rozvojové projekty, ak je ich súčasťou prístup k interupcii.

Začne len zber podpisov

Rozhodnutie eurokomisie zaregistrovať obe iniciatívy sa týka iba právnej prípustnosti návrhov, Európska komisia zatiaľ neanalyzovala ich obsah. Iniciatíva o protihladových opatreniach bude zaregistrovaná  19. júla a iniciatíva o trvalom občianstve 23. júla 2018.

Organizátori oboch iniciatív budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. To znamená získať najmenej milión platných podpisov pochádzajúcich z najmenej siedmich členských štátov Únie.

Komisia sa po zozbieraní a odovzdaní potrebného počtu podpisov bude musieť do troch mesiacov vyjadriť a poskytnúť odpoveď, či bude alebo nebude konať. Exekutíva EÚ musí v oboch prípadoch svoje rozhodnutie vysvetliť.

Iniciatíva "Jeden z nás" zbiera podpisy na Slovensku

Iniciatíve podľa organizátorov pribúda v celej Európe 4000 podpisov denne. Na Slovensku má zatiaľ okolo 1200 podpisov.

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012. Ich iniciatívy však nesmú byť mimo rámca právomocí Európskej komisie predkladať návrhy právnych aktov, nesmú predstavovať zjavné zneužitie práva a rovnako nesmú byť dehonestujúce alebo šikanujúce a v rozpore so základnými hodnotami Únie.

Partner

Philip Morris International