Ochrana litovských detí pred gaymi sa EÚ nepáči

Na minulotýždňovom plenárnom zasadnutí prijali europoslanci uznesenie, v ktorom kritizujú novú litovskú legislatívu o ochrane mladistvých. Právna úprava, ktorý nesie názov „Zákon o ochrane detí pred škodlivým vplyvom verejných informácií“, zakazuje „propagandu homosexuality“, ale i bisexuality či polygamie.

V dôsledku nejasnej formulácie by mohlo ísť o akúkoľvek zmienku o homosexualite na miestach „prístupných deťom“, v školách, médiách i inde. Aktivisti v oblasti ľudských práv tvrdia, že zákon tak stavia homosexualitu na roveň s vystavovaniu detí obrázkom znetvorených mŕtvych tiel. Úprava ešte čaká na prezidentský podpis.

V poslancoch Európskeho parlamentu vyvoláva litovský zákon obavy z možnej diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Myslia si, že formulácia zákona je „vágna a právne nejasná a môže viesť ku kontroverzným interpretáciám“. Nie je podľa nich napríklad jasné, na aké informačné materiály by sa mal zákaz vzťahovať.

Vítajú preto snahu litovských orgánov preskúmať sporné ustanovenie zákona, predovšetkým, či sú kompatibilné s medzinárodnými a záväzkami (Európsky dohovor o ľudských právach, Chartu základných práv). Úpravu by podľa nich mala preskúmať aj Agentúra pre základné práva mala vypracovať posudok k spornému zákonu.

Odporcovia tvrdia, že pod emotívnou zámienkou ochrany detí sa prostredníctvom tejto legislatívy pristupuje k inštitucionalizovaní homofóbie, pričom to môže byť len prvý krok ku kriminalizácii. Litva dekriminalizovala homosexualitu v roku 1993, v súlade so svojimi európskymi integračnými ambíciami. Litve ako členskému štátu EÚ vyplýva povinnosť zmendziť diskriminácii na základe sexuálnej orientácie.

Gay aktivisti tiež tvrdia, že ak zákon vstúpi do platnosti homosexuáli sa nebudú môcť verejne ozvať, ak sa budú cítiť diskriminovaní, verejne sa organizovať, zdieľať svoju kultúru.

Za uznesenie vyzývajúce na preskúmanie kontroverzného zákona hlasovali zo slovenských europoslancov traja poslanci Smer-u: Monika Flašíková-Beňová (ktorá je pod návrhom aj podpísaná), Vladimír Maňka a Boris Zala. Poslanci zo skupiny ľudovcov (Eduard Kukan, Peter Šťastný, Miroslav Mikolášik, Anna Záborská a Edit Bauer) hlasovali proti, podobne ako Jaroslav Paška z SNS. Ostatní (Katarína Neveďalová, Monika Smolková, Alajos Mészáros) neboli prítomní na hlasovaní.