Olympiáda ľudských práv

Víťazom veľkého finále X. ročníka vzdelávacej súťaže Olympiáda ľudských práv (OĽP) sa dnes stala Zuzana Kohútová z Gymnázia Okružná vo Zvolene.

Olympiáda ľudských práv je najväčším a najprestížnejším súťažno-vzdelávacím projektom pre študentov všetkých stredných škôl na Slovensku v oblasti ľudských práv. Tento rok sa do nej zapojilo 3976 študentov z 272 gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť. Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo 17. až 19. marca v Liptovskom Jáne, postúpilo 62 študentov.

Najúspešnejší súťažili v písaní esejí na dvanásť rôznych tém, medzi ktorými boli napríklad:

  • Zásahy polície voči protestujúcej kazažskej novinárke pred prezidentským palácom v Bratislave
  • Odsúdenie novinárov za prezradenie štátneho tajomstva
  • Žena – prezidentka Slovenskej republiky
  • Hranice v dnešnej Európe
  • Zastavme domáce násilie voči ženám 
  • Mám kamaráta Róma aj skína…
  • Nové možnosti ľudských práv v zjednotenej Európe
  • Význam náboženskej slobody a tolerancie pre našu spoločnosť
  • Potrebuje demokracia slobodu prejavu aby sa mohla brániť?

V rámci Olympiády ľudských práv odovzdal Róbert Hajšel cenu za najlepšiu esej na tému “Prínos Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv”. Oceneným sa stal Peter Lompart z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Piati najlepší študenti získavajú krátky študijný pobyt na svetovej konferencii organizácie pre ľudské práva vo Frankfurte nad Mohanom ďalších päť najlepších v poradí (6. až 10. miesto) účasť na medzinárodnom seminári Výchova k ľudským právam v bulharskom Primorsku, ktorý oganizuje katedra UNESCO v Sofii.

Olympiádu ľudských práv vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva SR a koná sa pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Organizátorom podujatia je Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike spolu s Občianskym združením Olymp a organizáciou Ministerstva školstva SR Iuventa. Odborným garantom OĽP je Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ a vedúci katedry UNESCO pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou tohtoročného podujatia bola výstava Sacharovova cena za slobodu myslenia (EurActiv 11/12/07). Cenu udeľuje každoročne Európsky parlament  jednotlivcom a organizáciám, ktoré významným spôsobom prispeli v boji proti intolerancii a útlaku.

Cieľom súťaže je budovanie a presadzovanie právneho povedomia o ľudských právach vo všetkých komunitách mládeže, šírenie humanity, filantropie, globálneho altruizmu a myšlienky ľudskej dôstojnosti, vzdelávanie a povzbudzovanie mladých ľudí v úsilí  spoznávať a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoločnosti.

Súťaž využíva inovatívne a najmodernejšie prvky vzdelávania – rozvíja kreativitu, komunikačno – prezentačné zručnosti, argumentačné techniky, formovanie vlastného názoru mladých ľudí. 

Organizátori súťaže sa snažia upozorňovať na nebezpečenstvo rozličných foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu, učiť súťažiacich využívať najpresvedčivejšie prvky medziľudskej komunikácie a argumentácie na riešenie problémov, obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov.