Pandémia odsúva iniciatívy Únie v oblasti ľudských práv a menšín

Ilustračný obrázok: Rómsky chlapec s provizórnym rúškom. [EPA-EFE/Valdrin Xhemaj]

Napriek varovaniam, že COVID-19 neproporčne viac zasahuje práve práva ohrozených skupín obyvateľstva, Európska komisia zvažuje odloženie viacerých iniciatív zameraných na zlepšenie rodovej rovnosti a ochrany ľudských práv sexuálnych a etnických menšín. Vyplýva to z jej pracovného dokumentu.

„Kroky vlád na zastavenie vírusu sa najviac dotýkajú práv zraniteľných a ohrozených ľudí, najmä starších osôb, detí, ľudí so zdravotným postihnutím, Rómov či utečencov“, uvádza vo svojej správe z 8. apríla Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA).

Kríza spôsobená pandémiou COVID prinútila Európsku komisiu meniť svoj pracovný program na rok 2020. Nový program by mal byť známy o niekoľko týždňov, povedal hovorca Komisie pre EURACTIV.com.

Z jeho predbežnej verzie vyplýva, že úradníci Komisie skúmajú možnosť odložiť viacero iniciatív týkajúcich sa LGBTI komunity, Rómov a rodovej rovnosti.

Podľa vysvetľujúcej poznámky k dokumentu sa Komisia plánuje zamerať „v prvom rade na tie iniciatívy, ktoré priamo a zmysluplne prispejú k prekonaniu krízy“, zatiaľ čo ostatné sa odkladajú, „až kým sa neobnovia normálne podmienky v neskorších mesiacoch roku 2020“.

Správa navrhuje odložiť niekoľko iniciatív do roku 2021 vzhľadom na „obmedzenú absorpčnú kapacitu poslancov zaoberať sa legislatívnymi spismi, ako aj kapacitu našich služieb v súvislosti s naliehavými opatreniami týkajúce sa COVID-19“.

LGBTI  a rómske menšiny

Stratégie týkajúce sa LGBTI a rómskych spoločenstiev, ktoré boli pôvodne naplánované na koniec roku 2020, sa môžu odložiť až do budúceho roka.

Tieto stratégie „sú zjavnými kandidátmi na odloženie, ale komunikácia o tom bude musieť byť veľmi opatrná“, uvádza sa v návrhu dokumentu, v ktorom sa ďalej píše, že zraniteľné skupiny môžu potrebovať „osobitnú pomoc v krízových situáciách“.

„Poučenie z krízy by malo byť dôležitým súčasťou v týchto otázkach, čo môže zvýšiť kontroverznú stránku týchto stratégií,“ uvádza sa v dokumente.

Hlasy po celej Európe zdôrazňovali osobitnú zraniteľnosť Rómov počas tejto pandémie.

Stratégia integrácie Rómov

Platnosť súčasnej stratégie k integrácii Rómov, najväčšej etnickej menšiny v Európe s jej šiestimi miliónmi obyvateľov po celej Únii, končí v roku 2020.

„Nenávistné prejavy na internete a falošné správy o Rómoch sú opäť na vzostupe,“ uviedli v spoločnom vyhlásení pred Medzinárodným dňom Rómov, 8. apríla, podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalli.

„Musíme robiť viac, aby sme začlenili Rómov do spoločnosti a aby mali rovnaký prístup k základným potrebám, čím sa zabezpečí aj ich ochrana pred infekciou,“ dodali.

„Som pevne presvedčený, že by sme sa mali prestať hrať na nezáväzné politiky a legitimizovať tak nedostatočné kroky Únie a jej členských štátov v oblasti začleňovania Rómov,“ reaguje europoslanec Romeo Franz (Zelení/EFA) pre EURACTIV. „Teraz nie je čas a priestor na hranie sa s ľudskými životmi,“ dodal poslanec.

Franz tvrdí, že nová stratégia „musí byť záväzná s jasnými cieľmi a s jasnými ukazovateľmi pokroku a výsledkov.“ Potrebná je aj primeraná finančná alokácia a „žiadne odloženie nie je prospešné“.

Téma práv transsexuálov v Európe sa nedávno otvorila v súvislosti s návrhom maďarského zákona, ktorý by občanom bránil v zmene pohlavia z právneho hľadiska. Skupina 63 európskych poslancov listom z 15. apríla vyjadrila svoje „vážne znepokojenie“ a žiadala o zrušenie pozmeňujúceho návrhu.

https://twitter.com/LGBTIintergroup/status/1250340105211899905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1250340105211899905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Feu-priorities-2020%2Fnews%2Feu-to-delay-human-and-minority-rights-initiatives-due-to-covid-19%2F

Základné práva a rodová rovnosť

Podľa pracovného dokumentu by sa mal do budúceho roku odložiť aj plán na zvyšovanie povedomia o Charte základných ľudských práv EÚ.

Na koniec roka sa môže posunúť tiež stratégia Únie v oblasti práv obetí trestných činov, ktorá bola pôvodne plánovaná na prvú polovicu roku 2020. Ide o dôležitú iniciatívu aj z hľadiska rastúceho domáceho násilia počas karanténnych opatrení. Je to dôležitá priorita nadchádzajúceho nemeckého predsedníctvo Rady EÚ.

Europoslankyňa Evelyn Regner (S&D) vo vyhlásení z minulého týždňa uviedla, že „všetci čelíme veľkým psychologickým výzvam počas izolácie alebo karantény, no pre ženy v rodinnom prostredí alebo v napätých partnerstvách je špeciálne náročné“. „Preto nesmieme zanedbávať náš záväzok v boji proti násiliu páchanému na ženách,“ dodala predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre práva žien.

Podľa návrhu aktualizovaného pracovného plánu Európskej komisie aj aktualizáciu stratégie na presadzovaniu rodovej rovnosti vo vonkajších vzťahoch Únie „je možné odložiť do roku 2021.“ Tá súčasná tiež vyprší v tomto roku.

V správe OSN uverejnenej minulý týždeň sa uvádza, že „každá reakcia na COVID-19 a každý balík obnovy a plánovanie rozpočtov sa musí zaoberať rodovými dôsledkami tejto pandémie,“ pretože „vplyvy COVID-19 na ženy a dievčatá je horší už len z titulu ich pohlavia.“

„Pandémia by tak mohla zvrátiť obmedzený, ale dôležitý pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti rodovej rovnosti a práv žien,“ varoval generálny tajomník OSN António Guterres.