Ženy chýbajú na lepšie platených miestach

Krátka správa

Z 12 miliónov nových pracovných miest za posledné roky obsadili 7 a pol milióna práve ženy. Európska komisa včera zverejnila výročnú správu o rovnosti medzi mužmi a ženami. Členským štátom ju posunie na jarnom summite EÚ.

Únia za posledné roky príliš nepokročila v znižovaní rozdielu vo finančnom ohodnotení medzi pohlaviami. Ženy stále zarábajú v priemere o 15 % menej ako muži. Slovensko je na tom horšie ako celoeurópsky priemer. Ženy u nás zarábajú až o 22 % menej ako muži. Podobná situácia je aj v ďalších nových členských krajinách ako je Cyprus a Estónsko. Najmenší rozdiel v platoch je na Malte a v Belgicku. Správa EK konštatuje, že tento fenomén je „komplexný“ a jeho podstata je zatiaľ veľkou neznámou.

Ženy si naďalej vo väčšine prípadov vyberajú menej finančne atraktívne sektory pracovného trhu. Naopak chýbajú na miestach, ktoré sú kľúčové pre hospodársky rast a sú lepšie platené. Len 33 % percent manažérov v Únii sú ženy. Na Slovensku je v manažerských pozíciach 27,7 % žien. Národné parlamenty majú tiež ďaleko od rodovej rovnosti, v priemere v nich sedí 23 % poslankýň. V Európskom parlamente je to o desať percent viac.

V celoúnijnom priemere sa rozdiel v miere zamestnanosti medzi mužmi a ženami znížil, na Slovensku bol trend opačný. U nás sa od roku 2001 do roku 2006 zvýšil o takmer 5 % v neprospech žien. Kým v roku 2001 bolo zamenstnaných 51, 8 % žien a 62 % mužov, v roku 2006 to bol približne rovnaký počet žien a  67 % mužov. Miera zamestnanosti starších žien (od 55 do 64 rokov) je na Slovensku druhá najnižšia v celej EÚ.

Kratšie, pomalšie a menej platené kariéry žien zvyšujú riziko chudoby, píše sa v správe. Platí to najmä pre ženy v dôchodkovom veku.

Anna Záborská (EPP-ED), predsedníčka Výboru EP pre práva žien za kľúčové nevyriešené problémy v tejto oblasti považuje nedocenenie práce žien v domácnosti a na materskej dovolenke, nerovnaké odmeňovanie mužov a žien, vytvorenie legislatívneho rámca pre zharmonizovanie pracovného a rodinného života žien a rovnako aj štúdia a rodiny. „Na tieto problémy sa treba v najbližšom období najviac sústrediť“, uviedla pre EurActiv.sk