Príliš málo žien vo vede

Veda, výskum, vzdelávanie

 

Krátka správa

Štatistiky Eurostatu, publikované v auguste 2006, poukazujú na rozdielnu participáciu žien a mužov v európskej vedeckej komunite od roku 2004. Podľa nich je z celkovej pracovnej sily v oblasti vedy a výskumu asi 50,4% žien. Tri štvrtiny z nich (77,3%) pracujú v poznatkovo intenzívnych službách, ako sú finančné vzťahy, vzdelávanie, či zdravotníctvo.

Len 29% z 8,7 miliónov európskych vedcov a inžinierov však tvoria ženy, výnimkou sú pobaltské krajiny, kde je to viac ako polovica – 55% v Litve, 51,4% v Lotyšsku a 51% v Estónsku. Vedci a inžinieri tvoria samostatnú skupinu pracovníkov – pri nich je väčšia pravdepodobnosť, že budú zapojení do špičkového výskumu v oblasti prírodných vied, matematiky, či technických odborov.

Európa potrebuje viac vedcov a výskumných pracovníkov, len tak dosiahne špičkové vedecké a technologické výsledky. Keďže sú ženy v tejto oblasti v súčasnosti nedostatočne zastúpené, Komisia sa snaží nájsť spôsob zvýšenia ich participácie.