Rodové kvóty pre firmy si predrali cestu v Komisii

Európska komisia 14. novembra predstavila návrh smernice, ktorý by mal zaručiť vyšší počet žien vo vedení veľkých firiem. Jej cieľom je dosiahnuť 40 % podiel doteraz menej zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými členmi dozorných orgánov.

Hlavnou iniciátorkou je eurokomisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová z Luxemburska, ktorá toto opatrenie presadzuje už niekoľko rokov.

„Ide o historický deň pre rodovú vyváženosť a rovnosť,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii komisár pre hospodárske a menové záležitosť Olli Rehn. Rehn vysvetli, že sa osobne cíti byť v tejto téme, ktorá nie je jeho portfóliom veľmi zaangažovaný  pretože si myslí, že mať viac žien v riadení biznisu má svoje ekonomický význam. Narážal na štúdie, podľa ktorých firmy s vyrovnanejším pomerom pohlaví vo vedení vykazujú lepšie výsledky.

„Týmto návrhom dnes Európska komisia odpovedá na silnú výzvu Európskeho parlamentu , aby EÚ urobila niečo pre vyrovnanejšie zastúpenie pohlaví na riadiacich pozíciách,“ povedal šéf EK José Manuel Barroso.

Návrh sa týka spoločností, ktoré majú medzi nevýkonnými členmi riadiacich orgánov menej než 40 % žien. Tie budú musieť realizovať menovanie pracovníkov na tieto pozície na základe komparatívnej analýzy kvalifikácií každého z kandidátov  pri uplatnení jednoznačných a rodovo vyvážených kritérií.  V prípade rovnakej kvalifikácie bude musieť podnik uprednostniť kandidáta menej zastúpeného pohlavia.

Ide teda o kvóty rodové, nie kvóty pre ženy a smernica sa teda netýka špecificky žien.

Smernica by sa mala týkať len nevýkonných členov riadiacich  orgánov spoločností kótovaných na burze nad 250 zamestnancov a obratom vyšším ako 50 miliónov eur ročne. Takýchto spoločností je v Únii okolo 5 tisíc.

40 % podiel budú podniky musieť dosiahnuť do roku 2020, štátne podniky na to budú mať o dva roky menej. Hoci je 40 % pomer záväzný, neznamená to nevyhnutne, že ak sa nedosiahne budú automaticky nasledovať sankcie.

Tie budú závisieť od zdôvodnenia konkrétnej firmy, prečo nebola schopná pomer naplni.

Redingová uviedla, že k legislatíve pristupuje až potom, čo podľa nej zlyhala samoregulácia.

V januári 2012 mali v EÚ-27 ženy len 13,7 percentný podiel v predstavenstvách najväčších verejne kótovaných firiem. Najvyššie zastúpenie sa zaznamenalo vo Fínsku, Lotyšsku, Švédsku a Francúzsku, najnižšie na Malte a Cypre. Podielom 13,5 % bolo Slovensko „najpriemernejšou“ členskou krajinou. V porovnaní s októbrom 2010 sa u nás však prejavil jasný pokles z vtedajších 21,6 %.

V Európe už 11 krajín zaviedlo právne nástroje, ktoré žiadajú rodovo vyrovnané vedenie firiem. V ôsmych sa toto opatrenie týka aj verejného sektora.

Pozície

„Na môj podnet Komisia výrazne posilnila zastúpenie komisárok medzi svojimi členmi a ženy tak tvoria jednu tretinu kolégia“, povedal pri predstavovaní smernice predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová: „Európska únia úspešne presadzuje rovnosť žien a mužov už viac ak 50. rokov. V jednom smere – a síce v riadiacich orgánoch – však nevidíme žiadny pokrok. Na príklade takých krajín ako je Belgicko, Francúzsko a Taliansko, ktoré v nedávnej dobe prijali právne predpisy a začali vykazovať výsledky, sa dá jasne ukázať, že časovo obmedzený regulačný zásah dokáže privodiť zmenu. Návrh Komisie zabezpečí, aby vo výberových konaniach na pozície nevýkonných členov riadiacich orgánov dostali prednosť ženské kandidátky, pokiaľ sú tam nedostatočne zastúpené a majú rovnakú kvalifikáciu ako mužskí kandidáti.“

Podľa slovenského europoslanca Alajosa Mészárosa (SMK, Európska ľudová strana) by bolo zavádzanie kvót v slovenských podmienkach násilné. „Na Slovensku na to nevidím spoločenské ani politické prostredie, že by to mohlo úspešne prebehnúť. Myslím, že by to bolo veľké násilie, keby sme to museli aplikovať,“ povedal pre agentúru TASR.

Jednotný názor na zavádzanie kvót nemá podľa neho ani európska frakcia ľudovcov, aj keď väčšia časť je proti. „Musíme si uvedomiť, že EPP je založená na uznaní princípu rodiny a budovania spoločnosti na základe rodiny. A rodina bez dobre fungujúcej matky je ťažko predstaviteľná. Z tohto pohľadu by to nebolo rozumné podporiť,“ dodal.

Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD, Socialisti & demokrati) si myslí, že zavedením kvót by mohli dostať vzdelané ženy priestor na uplatnenie vo veľkých firmách. Hoci nesúhlasí so zavádzaním kvót v politickej sfére, vo vzťahu k firmám kótovaným na burzách by bola skôr ústretová.

Katarína Neveďalová (Smer-SD, Socialisti a demokrati) je myšlienke zavedenia nevyhnutných kvót pre menej zastúpené pohlavie v riadiacich funkciách firiem naklonená.

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) nie je zástankyňou kvót, najmä v politike. „Ak chceme dosiahnuť skutočnú rovnoprávnosť žien, nediskriminujme materstvo a starostlivosť o rodinu. Začnime ženy rešpektovať v ich rozhodnutiach a hľadajme spôsoby, ako zabezpečiť, aby boli pri tomto rozhodovaní naozaj slobodné.“

Slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK, EĽS) ktorá sa zaoberá napríklad otázkou platových rozdielov medzi mužmi a ženami  si myslí, že pozitívne zmeny v zastúpení žien na riadiacich pozíciách sa objavujú len veľmi pozvoľna.  Problémom v kariérnom postupe je podľa Bauer často dôsledok toho, že sa žena rozhodne pre materstvo.

Poslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) je „hlboko presvedčený“, že nemáme umelým spôsobom rozhodovať, či sa majú ženy dostať k slovu alebo, či majú sedieť na niektorej významnej pozícii. Hoci súhlasí s potrebou odstraňovania diskriminácie žien, zavádzanie kvót nie je podľa neho správny prístup a ženy skôr ponižuje.

Europoslankyňa Zita Gurmai (Socialisti & demokrati): „Je mi ľúto, že Komisárka Redingová predstavila kolégiu taký slabý návrh. Chýbajú mu konkrétne a kľúčové opatrenia  a chýba mu aj jasný politický signál. Sklamal očakávania žien v Európe. Musíme sa spoliehať na Európsky parlament, že dá tomuto návrh skutočná obsah.“

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu k správe or rovností pohlaví, ktorá bola prijatá v marci 2012 Sophie in’t Veld (ALDE): „Gratulujem komisárke Redingovej za jej odvahu udržať túto tému vo svojej agende. Hoci liberáli majú ku kvótam prirodzený odpor, nerobiť nič a nechať to na náhodu, nie je cesta. Skúsili sme tento prístup v uplynulých štyroch dekádach s patetickým výsledkom.“