Rodový inštitút: Slovensko verzus Slovinsko

 

Pozadie

Európska únia chce od roku 2007 v jednej z nových členských krajín, v ktorých ešte nesídli žiadna európska inštitúcia, zriadiť Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (European Gender Institute), ktorého úlohou bude zhromažďovať a analyzovať údaje o rodovej rovnosti v krajinách únie a organizovať rôzne konferencie a kampane. Slovensko sa už minulý rok ako prvá krajina oficiálne uchádzalo o možnosť stať sa jeho sídlom. Lobovalo aj počas nedávnej návštevy európskeho komisára pre sociálne veci Vladimíra Špidlu v Bratislave. Komisárovovi bol predložený aj podporný dokument „Agenda rodovej rovnosti v Slovenskej republike“.

Otázky

Medzi aktivity Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť bude patriť zhromažďovanie štatistických údajov o situácii v jednotlivých krajinách i samostatná výskumná činnosť, zameraná na zvyšovanie povedomia o otázke rodovej rovnosti. Bude financovaný z prostriedkov Európskej komisie s ročným rozpočtom približne 7,5 milióna eur. Európska komisia by o jeho zriadení mala rozhodnúť do júna 2006.

O možnosť byť sídlom inštitútu sa okrem Slovenska zaujímala aj Česká republika a Litva, najvážnejším konkurentom je Slovinsko, ktoré je presvedčené, že Slovensko nemá šancu.

Slovinci tvrdia, že Slovensko presadzuje skôr tradičné hodnoty, a máme podľa nich málo praktických skúseností s rodovo vyváženou politikou. Do určitej miery majú pravdu, pretože až do výmeny Ľudovíta Kaníka za Ivetu Radičovú na čele Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nebola členkou súčasného slovenského vládneho kabinetu jediná žena. Nedostatok inštitucionálneho zabezpečenia rodovej problematiky na Slovensku kritizujú aj zástupkyne slovenských mimovládnych organizácií venujúcich sa ženskej problematike.

Slovinská vláda navyše považuje zriadenie inštitútu v Ľubľane za svoju prioritu číslo jedna, a za svoj cieľ pomerne agresívne lobuje na rôznych európskych i národných úrovniach.

Na Slovensku by povinnosti z hosťovania rodového inštitútu prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je na túto zodpovednosť pripravené.

Pozície

„Boli by sme radi, keby tento inštitút od budúceho roku sídlil tu v Bratislave. Malo by to aj komparatívne výhody, pretože inštitút pre ľudské práva funguje vo Viedni,“ uviedol podpredseda vlády Pál Csáky pre denník SME.

„Vieme veľmi presne pomenovať problémy a navyše ešte asi sme aj schopní hľadať veľmi atypické riešenia,“ povedala na tému umiestnenia rodového inštitútu v Bratislave ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičová.

Europoslankyňa Monika Beňová (SES) je presvedčená, že zriadením inštitútu by sa Slovensko dostalo viac do povedomia. „Máme dosť ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale na ministerstve sociálnych vecí je pre ňu momentálne málo priestoru.“

Podľa predsedníčky Ženskej loby Oľgy Pietruchovej by sa vďaka inštitútu zvýraznilo, aká dôležitá je téma rodovej rovnosti a že pre ňu treba vytvoriť aj dostatočné inštitucionálne zázemie.

„Vďaka pôsobeniu rodového inštitútu by sa mohla problematika rodovej rovnosti aj u nás pohnúť viac dopredu“, tvrdí aj Barbara Illková z kancelárie podpredsedu vlády Pála Csákyho.

Predsedníčka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Anna Záborská si všimla, že slovinskí predstavitelia „lobovali aj u europoslankýň, ktoré predložili stanovisko k návrhu inštitútu, hoci Európsky parlament s tým nemá nič spoločné, o sídle rozhodnú európski lídri na summite.“

Umiestnenie Európskeho rodového inštitútu v Bratislave podporujú podľa svojich vyjadrení takmer všetci slovenskí europoslanci.

Nasledujúce kroky

  • Hlasovanie Európskeho parlamentu k správe spravodajkýň Lissy Gröner (SES) a Amalie Sartori (EĽS-ED), ktorá pojednáva o Rodovom inštitúte, aj keď nie o jeho sídle, prebehne zrejme vo februári 2006.
  • Európska komisia by o sídle inštitútu mala rozhodnúť do júna 2006.