Únia má novú stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím

Ilustračný obrázok. [EFE-EPA/Luis Ascui]

Cieľom stratégie je v najbližších desiatich rokoch nastaviť pravidlá tak, aby mali osoby so zdravotným postihnutím možnosť rovnocenne sa zúčastňovať na všetkých oblastiach života.

Európska komisia predstavila v stredu (3. marca) Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Jej cieľom je zabezpečiť plnú účasť týchto osôb na živote spoločnosti, v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, podľa ktorých sú rovnosť a nediskriminácia základnými kameňmi politík EÚ.

Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa na všetkých oblastiach života, rovnako ako ktokoľvek iný. A hoci v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, stále pretrvávajú mnohé prekážky a nastal čas prijať intenzívnejšie európske opatrenia.

Aj v čase pandémie

Nová stratégia vychádza z predošlej stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 a prináša konkrétne návrhy, zastrešené Európskym pilierom sociálnych práv. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti vysvetlila, že ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím musí byť stredobodom úsilia EÚ aj v rámci reakcie na pandémiu koronavírusu.

Slovensko a európske hodnoty: Komplikovaný vzťah

Podľa Eurobarometra z júla 2020 sa 82 percent Slovákov cíti byť občanmi Európskej únie, viac ako priemer EÚ. K viacerým európskym hodnotám majú však Slováci a Slovenky veľmi neukotvený vzťah.

Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dallia pripomenula, že mnoho ľudí so zdravotným postihnutím čelí prekážkam napríklad pri hľadaní práce alebo využívaní verejnej dopravy. „Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť rovnocenne sa zúčastňovať na všetkých oblastiach života. Nezávislosť, učenie sa v inkluzívnom prostredí a práca v súlade s primeranými normami sú podmienkami, ktoré musíme zabezpečiť pre všetkých občanov,“ odkázala Dallia.

Nová desaťročná stratégia stanovila kľúčové iniciatívy týkajúce sa troch hlavných tém: práva, nezávislosť a samostatnosť, a nediskriminácia a rovnaké príležitosti.

V praxi to znamená, že osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo presťahovať sa do inej krajiny alebo sa zúčastňovať na politickom živote ako ostatní občania EÚ. EK do konca roka 2023 navrhne preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude platný a uznávaný všetkými členskými štátmi.

Rovnako platí, že tieto osoby majú právo žiť nezávisle a vybrať si, kde a s kým chcú žiť.

Oľga Pietruchová: Ženy postihuje chudoba častejšie a tvrdšie

Nový vládny materiál analyzuje rodový rozmer chudoby, najmä to, ako postihuje ženy a ako sa prekrýva s ďalšími faktormi – vekom či etnicitou.

V neposlednom rade je cieľom stratégie chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia, zabezpečiť im rovnaký prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu, ako aj rovnaké príležitosti v týchto oblastiach a vo vzťahu ku všetkým službám zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.

Komisia vypracuje usmernenie a spustí iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.