Únia odmietla udeliť granty poľským homofóbnym mestám

Pochod za práva LGBT komunity v Gdaňsku v roku 2018. [EFE-EPA/Adam Warzawa]

Európska komisia zamietla žiadosti šiestich poľských miest o účasť na dotovanom programe kultúrnych partnerstiev. Dôvodom je ich oficiálny prístup ku LGBT komunite. V poľských mestách dnes platí vyše sto rezolúcii, podporujúcich diskriminačné praktiky.

„Členské štáty a štátne orgány musia rešpektovať hodnoty a základné práva EÚ,“ uviedla Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť.

„Z tohto dôvodu bolo zamietnutých šesť žiadostí o partnerstvo mestám, v ktorých úrady prijali rezolúcie o „zónach bez LGBTI“ alebo oblastiach „rodinných práv“, uviedla Dalli.

Tretina Poliakov žije v obciach, ktoré sa vyhlásili za „zóny bez LGBT“

Takmer stovka poľských obcí s viac ako dvanástimi miliónmi obyvateľov sa považuje za „zónu bez LGBT“. Mestské zastupiteľstvá prijímajú rozhodnutia o ochrane mládeže „pred skazenosťou a sexuálnou indoktrináciou”. Na diskriminačné praktiky upozorňujú medzinárodné inštitúcie aj inštitúcie EÚ, no zatiaľ bezvýsledne.

O grant vo výške päťtisíc až 25 tisíc eur z programu EÚ na podporu kultúrnych partnerstiev medzi partnerskými mestami v rôznych členských štátoch požiadalo šesť poľských obcí.

V utorok (28. júla) bol zverejnený zoznam 127 úspešných miest, pričom v rámci skromnejších grantov bolo vybraných aj osem poľských miest. Minimálne ďalším šiestim však boli granty zamietnuté.

Podľa hovorcu Komisie, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru EÚ (EACEA) napísala o špecifických dôvodoch niektorým mestám, ktoré sa snažia objasniť svoj postoj k právam LGBT.

Niektoré poľské regióny sa vyhlásili za „zóny bez ideológie LGBT“, ktoré Brusel považuje za diskriminačné. Konania obcí odsúdil aj Európsky parlament.

„Vo výzve na predloženie návrhov na twinningový program sa uvádza, že musí byť prístupný všetkým európskym občanom bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie,“ uviedol hovorca.

Šesť žiadostí „bolo zamietnutých, pretože odpoveď zákonného zástupcu projektu neposkytla hodnotiacej komisii dostatočnú záruku, že projekt bude v súlade s cieľmi programu, najmä s rovnakým prístupom a nediskrimináciou“.

Eurokomisia píše poľským krajom kvôli homofóbnej rétorike. Môže im zastaviť eurofondy

Európska komisia poľským krajom pripomína, že ako riadiace orgány pre eurofondy sú právne povinné garantovať princíp nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

V zónach bez LGBT dnes v krajine žije viac ako dvanásť miliónov obyvateľov, teda takmer tretina Poľska. Postupne 97 jednotiek miestnej samosprávy prijalo dokopy 101 rezolúcií a jeden miestny zákon, ktorým podporujú diskriminačné praktiky voči lesbám, gejom, bisexuálom, či transrodovým osobám.

Homosexualita je v Poľsku dekriminalizovaná od 30-tych rokov minulého storočia. Od roku 2004 odmieta diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie aj Zákonník práce. Od roku 2017 a s nástupom konzervatívnej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS) sa situácia neustále zhoršuje.