Zákaz adopcie detí homosexuálmi je diskrimináciou

Foto: flickr.com (RyanWelshPhotography.com)

Krátka správa

Rozhodnutie súdu v Štrasburgu ukončilo spor vychovávateľky v detských jasliach, žijúcej so svojou partnerkou takmer 20 rokov, ktorej francúzske úrady odmietli povoliť adopciu s odôvodnením, že by „chýbala rola otca“.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol väčšinou desiatich proti siedmym sudcom, že Francúzsko porušilo článok 14 a 8 Konvencie o ľudských právach.

Článok 14 zakazuje diskrimináciu, článok 8 garantuje právo na súkromný a rodinný život.

Rozhodnutie neznamená len odškodné vo výške desaťtisíc eur. Môže mať dopad aj na pravidlá adopcií homosexuálnymi pármi v iných krajinách Európy. Na jeho základe už totiž žiadny členský štát Rady Európy nebude môcť odmietnuť adopciu z dôvodu homosexuality.

Adopciu homosexuálnymi pármi v podstate umožňujú Nemecko, Belgicko, Dánsko, Island, Španielsko, Nórsko, Holandsko, Británia a Švédsko, konkrétna právna úprava sa však líši. V Španielsku majú napríklad homosexuálne páry pokiaľ ide o deti presne tie isté práva, ako heterosexuálne. Z právneho hľadiska sú ich rodičmi.

Komplikovanejšie to však bude v ostatných krajinách. Hoci odteraz nebudú môcť zakázať adopciu na základe homosexuálnej orientácie, nerieši sa status partnera. Z právneho hľadiska totiž nebude rodičom dieťaťa.