Základné práva pre gayov a lesby

Krátka správa

Frakcia Strany európskych socialistov v Európskom parlamente zorganizovala 8.-9. novembra 2006 konferenciu s názvom” Základné práva pre gayov a lesby – úloha EÚ v predvečer roku 2007″. Zúčastnili sa viacerí poslanci EP napr. Lissy Gröner, Magda Kósane Kovács, Genofewa Grabowska, Martine Roure, atď.

Prvý panel hovoril všeobecne o dôležitosti podpory pre základné práva gayov a lesieb – špecificky v súvislosti s vyhlásením roku 2007 za rok rovných príležitostí pre každého.

Druhý panel sa sústredil na problém nárastu prejavov homofóbie v Európe.

V tretej časti hostia diskutovali o tom, ako ďalej rozvíjať spoločnú stratégiu na podporu práv gayov a lesieb.

Na konferencii boli zástupcovia hlavných G/L organizácií z celej Európy, vrátane nových členských krajín. Slovensko zastupovalo hnutie Inakosť. Okrem nich sa zúčastnili aj predstavitelia niektorých vlád. Hovorilo sa o pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach. Napr. v Poľsku je situácia G/L občanov v súčasnosti mimoriadne zložitá. Vládni predstavitelia neváhajú verejne používať ponižujúce výroky na ich adresu a neexistuje snaha o podporu tolerancie. V Rumunsku je situácia veľmi podobná. V Grécku vládne pravicová vláda a jej ministri sa už prejavili viacerými poburujúcimi a znevažujúcimi výrokmi.

Július Kolenič, predseda správnej rady hnutia  Inakosť, vo svojom prejave ocenil, že po prvý krát v histórii Slovenska sa v programovom vyhlásení vlády spomína odmietanie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: „Je to vďaka dominantnej účasti sociálno-demokratickej strany vo vláde.“ Čo podľa neho v programovom vyhlásení chýba je náčrt konkrétnych krokov a záväzkov. Za neveľmi progresívnu považuje J. Kolenič dohodu medzi vládou a katolíckou cirkvou o neotváraní otázky manželstiev medzi homosexuálmi a lesbami.

Europoslanec Vladimír Maňka (SMER-SD) hodnotí konferenciu veľmi pozitívne a prikláňa sa k čo najširšej diskusii o danej problematike: „Myslím si, že všetci občania majú mať rovnaké práva a povinnosti  a plne podporujem obsiahlu spoločenskú diskusiu na tému práv gayov a lesieb.“