Ženy – vedkyne, hláste sa!

 

Krátka správa

Európa podľa odhadov potrebuje o pol milióna vedcov (alebo 1,2 milióna výskumného personálu) viac, než má v súčasnosti, aby sa jej podarilo naplniť Lisabonské ciele EÚ – stať sa do roku 2010 najviac konkurencieschopnou poznatkovo-orientovanou ekonomikou na svete. Keďže ženy sú v súčasnosti na poli vedeckého výskumu zastúpené veľmi nedostatočne, Komisia podporuje opatrenia, zamerané na povzbudenie účasti žien na európskom výskume.

Európska platforma žien – vedkýň (EPWS), spustená na základe financovania zo zdrojov Komisie v marci 2006, v súčasnosti mapuje štruktúru a pôsobenie rôznych sietí v celej Európe, a vyzýva ženy – vedkyne a ženské výskumné siete zo všetkých vedných odborov, aby jej pomohli pri získavaní informácií prostredníctvom vyplnenia dotazníka o otázkach vedy.

Odpovede budú použité na aktualizáciu informácií o ženských vedeckých platformách v Európe, obsiahnutých v Adresári sietí žien – vedkýň (2003) a na prípravu prvého zasadnutia platformy EPWS 20. októbra 2006.