Žien vo výskume stále málo

 

Pozadie

Väčšinu (56%) absolventov vyššieho vzdelávania v Európe predstavujú ženy, no v technických odboroch je to iba 25% a účasť žien na výskume je v EÚ celkove nižšia. Žien je v porovnaní s verejným sektorom (35%) málo najmä v súkromnom sektore (18%).

Nová štúdia Komisie She Figures 2006 (Ženské čísla 2006) o ženách vo vede a technologickom sektore ukázala, že počet žien – vedkýň na univerzitách a v praxi sa zvyšuje, no iba pomalým tepom a v niektorých odboroch nedostatočne. Zvýšená účasť žien na vede sa navyše vôbec neodráža na ich zastúpení na vedúcich postoch.

Otázky

15.-16. mája 2006 sa uskutočnila konferencia Rakúskeho predsedníctva EÚ o ženách vo vede a technológiách, ktorej cieľom bolo diskutovať o stratégiách na zvýšenie počtu žien v priemyselnom výskume v Európe. Komisia pri tejto príležitosti predstavila svoju správu Ženy vo vede a technológiách – čo robiť pre pritiahnutie väčšieho počtu žien – vedkýň do priemyslu. Správa navrhuje napríklad poskytovanie možností pre dvojkariérne páry a slobodných rodičov, a opatrenia pre udržanie záujmu dievčat o vedu ešte na školách.

Správa dospela k záveru, že je potrebné zaujať obchodný prístup k zvyšovaniu počtu žien na vedúcich postoch vo vede a výskume, pretože „zmiešané tímy dosahujú lepšie výsledky.“ Správa zistila, že firmy s dobrou politikou rodovej rovnováhy zaznamenali zlepšenie svojej ekonomickej výkonnosti. „Čisto mužská pracovná sila nerealizuje svoj plný potenciál, […], nerovnováha príležitostí neznamená len nespravodlivosť, ale aj premrhané schopnosti a talent.“

Pre dosiahnutie lepšej rodovej rovnováhy vo vede a technológiách firmy a experti odporúčajú napríklad ponúkať ženám zaujímavejšie profesionálne výzvy, riešiť problémy, spojené s vyrovnávaním pracovného a súkromného života, spoločné pre mužov aj ženy, a implementovať interné firemné programy o výchove, vzdelávaní a starostlivosti o deti.

Pozície

Súčasťou správy Ženy vo vede a technológiách sú aj osobné skúsenosti žien – vedkýň a správa opisuje kľúčové dôvody pre úspechy a neúspechy žien vo vedeckej kariére. Podľa týchto svedectiev sa ženy cítia ohrozené nedostatkom podpory zo strany rodiny, spolužiakov čo kolegov, po materskej dovolenke či kvôli izolácii, vylúčenia a nedostatku dôvery zo strany (mužských) nadriadených. Zdá sa, že čas, venovaný iniciatívam žien vo vede a školení iných žien môže ohroziť kariérny postup žien.

Naopak, ženy sú odhodlanejšie, ak cítia podporu zo strany rodiny, školy, vďaka rôznym úspešným programom a iniciatívam, zameraným na podporu žien vo vede, jasným firemným stratégiám, a príkladom úspešných žien na vedúcich postoch.

„Po prvé, ak vnímame významnú úlohu vedu pri rozvoji našej spoločnosti, musí sa to v spoločnosti aj odrážať. Po druhé, ak chceme rozvíjať našu úlohu ako poznatkovej spoločnosti, nemôžeme si dovoliť takýmto spôsobom ignorovať veľký talent. Európa potrebuje viac vedcov, a preto potrebuje ženy vedkyne,“ napísal komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik na svojej internetovej stránke.

Nasledujúce kroky