Rómovia ako téma politických strán

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

Rómska problematika sa postupne stáva súčasťou čoraz širšej celospoločenskej diskusie na Slovensku. Súvisí to aj so skutočnosťou, že rómska téma sa stala jednou z kľúčových tém negociačného procesu Slovenska s Európskou komisiou. Existuje preto silné očakávanie nielen zo strany slovenskej verejnosti, ale aj zo strany európskych inštitúcií, ako sa slovenské politické elity s touto problematikou vysporiadajú. V tomto procese majú nezastupiteľnú úlohu aj politické strany. Keďže v systéme parlamentnej demokracie disponujú práve politické strany nástrojmi, ktoré im umožňujú presadiť ich predstavy, alebo koncepcie či už na úrovni exekutívy alebo legislatívy. Pre riešenie problémov rómskej menšiny na Slovensku je preto veľmi dôležité, ako k tejto problematike pristupujú politické strany, ktoré majú reálnu šancu ovplyvňovať riešenie problémov či už vo vláde, parlamente, alebo na komunálnej úrovni.

Celý text analýzy nájdete na adrese http://www.ivo.sk/ftp_folder/produkt_2192.pdf.

Analýza bola uverejnená v apríli 2003 v časopise Os.