Rómska téma medzi etnológiou a sociológiou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

Obdobie politických zmien po roku 1989 prinieslo viacero zaujímavých knižných počinov v oblasti rómskej problematiky. Všetci si spomíname na kvalitné zborníky ako „Neznámi Rómovia“, v ktorých generácia etnológov zaoberajúcich sa rómskou problematikou už pred rokom 1989 prezentovala svoje poznatky bez toho, aby si museli dávať pozor na spôsob analýzy. V tomto období bola rómska téma takmer výhradne doménou etnológie – témy ako chudoba, pauperizácia, sociálna exklúzia či marginalizácia sa príliš neobjavovali. Etnológovia, ak sa týchto tém dotkli, hľadali ich vysvetlenie v minulosti, v tradíciách rómskej komunity. Už vtedy však niektorí etnológovia poukazovali na mýty ohľadne sociálneho života Rómov a pomáhali tak prieniku sociológie do tejto problematiky. Arne Mann napríklad veľmi správne vyvracal mýtus ohľadne neochoty Rómov skladovať jedlo, ak sa náhodou všetko nezjedlo. Mýtus hovoril o tom, že Rómovia majú nepísané pravidlo, podľa ktorého jedlo nemožno skladovať cez noc, a je to súčasť ich tradícií. Keď sa objavili chladničky, Rómovia začali bez problémov jedlo odkladať. Tzv. tradícia sa ukázala iba jedným z prejavov chudoby. Etnológovia si tak začali odkrajovať z predmetu svojho záujmu a vytvorili priestor pre masívnejší prienik ostatných spoločenských vied do tejto problematiky.

Celý text analýzy bol uverejnený v Slove č.19, 14.4.2004.