Skvelé plány

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

transitions online, tol

 

Pred vstupom Českej republiky do EÚ niektorí Rómovia v krajine vnímali EÚ ako zasľúbenú zem, kde zmiznú ich problémy s chudobou, nezamestnanosťou a nedostatočným vzdelaním, ktoré ich trápili po celé desaťročia.

Dve roky po vstupe sa krajina pýši početnými vládnymi programami a stratégiami na pomoc Rómom – na papieri. V skutočnosti sa život českých Rómov po vstupe do západnej rodiny takmer nezmenil.

„Sociálna priepasť sa nezmenšila. Skôr naopak, ešte sa zväčšila,“ uviedol Jan Šipoš, predseda Rady Rómov zo mesta Chomutov na severozápade Čiech. Jeho organizácia sa usiluje o riešiť každodenné problémy chudobných rómskych osád v regióne. Približne 6 000 z celkovej 50-tisícovej chomutovskej populácie tvoria Rómovia. Odhady počtu Rómov v Českej republike sú rôzne, od oficiálneho počtu 12 000 v roku 2001 až do 250-300 000, čo je odhad rómskej lobby. Rozpor je možné pripísať aj migračným tendenciám či neochote mnohých Rómov oficiálne sa prihlásiť k svojej etnickej príslušnosti.

Česká republika patrila k tým členským štátom, ktorým trvalo prijímanie smerníc o rasovej rovnosti a spravodlivých zamestnávateľských praktikách dlhšie, a podľa rómskych aktivistov je rovnako pomalá aj pri ich implementácii.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na portáli Transitions Online v máji 2006.