Tradícia a zdravie Rómov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ľpr, ľudia proti rasizmu

 

Vo všeobecnosti je známe, že prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti je horší ako u ostatného obyvateľstva. Je to podmienené nielen rôznymi prejavmi rasizmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj horšou vzdelanostnou úrovňou rómskeho obyvateľstva, ktorá negatívne ovplyvňuje jej vnímanie zdravia a zdravotnej starostlivosti ako takej.

Predovšetkým medzi Rómami z osád je tento stav negatívne ovplyvnený aj geografickou vzdialenosťou osád od mestských oblastí. V niektorých výskumoch, ktoré boli v tomto smere realizované v prostredí rómskych komunít na vidieku, sa zistilo, že obyvatelia väčšiny osád to nevnímajú ako problém. Na zlú zdravotnú starostlivosť sa však sťažujú obyvatelia tých separovaných komunít, ktoré žijú na lepšej sociálno-ekonomickej úrovni. Jedným z najrozšírenejších problémov v minulosti bola rýchla pohotovostná služba. Neschopnosť obyvateľov osád určiť závažnosť ochorenia či úrazu (ale aj rasizmus zdravotníkov v niektorých prípadoch) spôsobila zhoršenie komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a Rómami často natoľko, že niektoré nemocnice odmietali vysielať sanitky do týchto lokalít. Nemalou mierou sa na celkovej zlej komunikácii medzi oboma partnermi podieľa aj zlá infraštruktúra v blízkosti rómskych komunít. Často chýbajú cesty, čo komplikuje prácu záchranárom hlavne v zimnom období. Veľkou komplikáciou v súčasnosti sa stali poplatky za poskytované zdravotné služby.

Uvádzané prekážky sú často dôvodom, že Rómovia prichádzajú na ošetrenie so svojimi pacientmi neskoro.

Nemalou mierou sa pod zlý zdravotný stav rómskej populácie podpisujú aj zlé stravovacie návyky rómskej komunity. Sčasti je to výsledok tradičného prístupu k životu, vo veľkej miere však aj výsledok zlých sociálno-ekonomických podmienok.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli Rasizmus.sk v máji 2006.