Bulharsko

Úvod

Bulharsko sa stalo spolu s Rumunskom členom EÚ od 1. januára 2007. Vyhlo sa odloženiu vstupu o rok, v prípade neplnenia záväzkov mu však hrozia sankcie.

Pozadie

Bulharsko nadviazalo diplomatické vzťahy s EÚ v roku 1988. V roku 1993 bola podpísaná Európska zmluva o pridružení, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1995. V decembri 1995 Sofia podala žiadosť o členstvo v EÚ, a o dva roky neskôr sa začali predbežné rokovania.

Komisia predstavila svoju prvú Pravidelnú správu o pokroku Bulharska smerom k členstvu v novembri 1998. Druhá správa, vydaná v roku 1999, odporučila otvorenie oficiálnych rokovaní.

Prístupové rokovania medzi Bulharskom a EÚ začali 15. februára 2000. Sofia uzavrela rokovania 15. júna 2004, šesť mesiacov pred deadlinom. Technické uzavretie rokovaní dvoch posledných negociačných kapitol bolo dokončené 14. júna. Cieľom krajiny je získať plné členstvo v EÚ 1. januára 2007.

Podľa dohody s EÚ v polovici roka 2004 Bulharsko dostane 240 miliónov euro naviac k predtým dohodnutým príspevkom vo výške 4,4 miliárd euro z rozpočtu únie na roky 2007-2009.

Európsky parlament v apríli 2005 veľkou väčšinou podporil žiadosť Bulharska o vstup do EÚ. 25. apríla 2005 Sofia podpísala Prístupovú zmluvu s Bulharska s EÚ, ktorú parlament krajiny ratifikoval 11. mája.

V októbri 2005 Komisia vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že Sofia bude monitorovaná ďalších šesť mesiacov, a do apríla 2006 musí „prijať okamžité a rozhodné nápravné kroky“ v oblasti reformy súdnictva a boja proti rozbujnenej korupcii.

Vo svojej nasledujúcej hodnotiacej správe 16.mája 2006 Komisia potvrdila, že Bulharsko postupne napĺňa politické kritériá, stanovené v Kodani, a že krajina je fungujúcou trhovou ekonomikou. Zároveň Komisia na základe šiestich politických oblastí, ktoré „vzbudzujú vážne obavy“ rozhodla, že v októbri 2006 preskúma reformný pokrok Bulharska a na základe tohto hodnotenia odporučí, či je plánovaný dátum vstupu v januári 2007 stále dosiahnuteľný.

Na jeseň 2006 vydala Komisia súhrnnú správu o pokroku Bulharska v plnení sľubov, daných počas prístupových rokovaní. Na jej základe odporučila vstup Bulharska a Rumunska k 1.1. 2007, ale so zavedením „záruk“ – ak Bulharsko nebude plniť podmienky stanovené Úniou, Komisia mu má tri roky právo zadržať finančnú pomoc, či obmedziť spoluprácu v iných oblastiach.

Otázky

Dohoda medzi Sofiou a EÚ, uzavretá na rokovaniach v Luxemburgu v júni 2004, zahŕňa aj „ochrannú klauzulu“, ktorá EÚ dovoľuje odložiť členstvo Bulharska o 1 rok, ak bude mať „vážne podozrenie“, že krajina nie je schopná implementovať požadované reformy.

Podľa hodnotiacej správy z mája 2006 sa na vrchole rebríčka nevyriešených problémov nachádza organizovaný zločin a korupcia. Bulharsko musí implementovať dôkladné reformy svojho systému súdnictva a verejnej správy.

Najvýznamnejšími spornými otázkami sú organizovaný zločin a korupcia. Očakáva sa, že Bulharsko by malo implementovať dôkladné reformy systémov súdnictva a verejnej správy. Podľa zmluvy s EÚ by krajina mala do roku 2006 uzavrieť dva reaktory jadrovej elektrárne Kozloduj zo sovietskej éry. Táto elektráreň pokrýva svojou produkciou takmer polovicu potreby elektrickej energie v krajine, a plány na odstavenie opotrebovaných reaktorov sa stretli s rastúcim odporom verejnosti.

Pozície

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil, že Bulharsko a jeho spolukandidát Rumunsko majú päť mesiacov na to, aby „si vyhrnuli rukávy“.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn uviedol, že ak Bulharsko (a Rumunsko) „neprijme okamžité nápravné opatrenia, v januári 2007 nebude pripravené“. „Ak zostanú vážne obavy, nebude váhať použiť ochrannú klauzulu, ktorú máme k dispozícii,“ povedal.

Bulharský premiér Sergej Stanišev uviedol, že správa Komisie 2006 bola „povzbudivá a iniciatíva pre zdvojnásobenie nášho úsilia. Závery správy nám dodávajú nádej, že smerovanie a tempo reforiem sú správne.“

Minister zahraničných vecí Bulharska Ivailo Kalfin vyhlásil, že správa bola „vyrovnaná“. Minister vnútra Ivan Petkov povedal, že správa poskytla „významný stimul“ pre Bulharsko, aby zdvojnásobilo svoje snaženie.

„Máme ešte 227, stihneme to,“ oznámila bulharská ministerka pre európske záležitosti Meglena Kuneva v reakcii na správu Komisie. Správu označila za „spravodlivú“ a „veľmi povzbudivú“.

Najnovší vývoj a ďalšie kroky

  • Bulharsko sa stane členom EÚ od 1. januára 2007.