Ukrajinský týždeň | Petícia žiada evakuáciu zranených obrancov Mariupoľa

Železiarne Azovstal. [EPA-EFE/Alessandro Guerra]

Evakuáciu ťažko zranených vojakov má garantovať OSN, Rusko s ňou zatiaľ nesúhlasilo. Napriek vojne Ukrajina pokračuje v reformách potrebných na vstup do EÚ, vojnovej situácii prispôsobila aj fungovanie súdov.

Týždenný prehľad udalostí na Ukrajine pripravuje redakcia EURACTIV Slovensko v spolupráci so skupinou študentov a študentiek medzinárodných vzťahov a politických vied Národnej univerzity Kyjevsko-Mohylskej akadémie, z ktorých väčšina stále pôsobí v Kyjeve alebo po presídlení na západe Ukrajiny, respektíve v zahraničí. 

Ukrajinci vyzývajú na podpis petície na záchranu vojakov v železiarňach Azovstal v Mariupole.

Čo sa deje

Kateryna Prokopenko, manželka veliteľa pluku Azov Denysa Prokopenka, spustila 6. mája petíciu Zachráňte Mariupoľ. Žiada v nej OSN, predovšetkým generálneho tajomníka Antónia Guterresa, aby zabezpečil evakuáciu vojakov uviaznutých v železiarňach Azovstal.

Petícia žiada OSN o evakuáciu vojakov a civilistov z Mariupoľa cez more do tretej krajiny, napríklad Turecka. Konkrétne:

  • vyzýva na obnovenie jedenásteho mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN k humanitárnej situácii v Mariupole,
  • žiada, aby Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu zaväzujúcu Ruskú federáciu k zabezpečeniu evakuácie ľudí na územie kontrolované ukrajinskou vládou alebo na bezpečné územie v tretej krajine,
  • vyzýva svetových lídrov na prijatie opatrení nevyhnutných pre implementáciu rezolúcie, tiež aby vystupovali ako garanti bezpečnosti.

Petíciu už podpísali asi dva milióny ľudí.

Prečo je to dôležité

Ukrajinský diplomat a bývalý šéf Sekretariátu bezpečnostnej rady OSN Oleksandr Matsuka hovorí, že petícia je formou morálneho tlaku na OSN – organizácie vytvorenej na zachovanie mieru. Hoci OSN nemá kapacitu vyslobodiť vojakov bez ruského povolenia, podpis petície je dôležitým na udržanie verejného záujmu o Mariupoľ. Pre predstaviteľov OSN je v takej situácii nepríjemné nerobiť nič.

Ukrajinský týždeň | Deportácie z Mariupoľa, nejednoznačné vyjednávanie a ekonomické straty

Ekonomika Ukrajiny môže klesnúť až o 35 percent. Podniky presúvajú svoju výrobu na západ krajiny, no niektoré musia skončiť. Čas ale hrá proti nim, pretože hoci sú Rusko aj Ukrajina pripravení robiť ústupky, od konečnej dohody sú ďaleko.

Čo to môže znamenať pre budúcnosť

Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Veresčuk oznámila, že Ukrajina navrhla výmenu. Kyjev by v štandardnom postupe výmeny zajatcov prepustil niekoľkých ruských vojakov, Moskva by súhlasila s otvorením humanitárneho koridoru na evakuáciu zranených obrancov Azovstalu. Rusko zatiaľ návrh odmieta, ukrajinská vláda hľadá ďalšie spôsoby riešenia.

Je však nepravdepodobné, že bude Rusko súhlasiť s akýmkoľvek riešením, na konci ktorého by mohli vojaci pluku Azov slobodne a bezpečne odísť z obkľúčených železiarní. Jednou zo zámienok útoku na Ukrajinu bola „denacifikácia“ (nech už to malo znamenať čokoľvek) a zničenie pluku Azov, ktorý je často (a nie spravodlivo) označovaný za krajne pravicovú organizáciu. Zničenie pluku by mohla Moskva vydávať za dosiahnutie úspechu v „špeciálnej operácii“, čo je dôležité na udržanie verejnej podpory vojny.

Ukrajina pokračuje s reformami aj počas vojny

Čo sa deje

Kvôli ruskej invázii musela ukrajinská vláda zmeniť priority, prispôsobiť sa vojnovej situácii. Nezastavila však proces dlhodobých reforiem. VoxUkraine sa pozerá na oblasti, v ktorých reformy úspešne pokračovali aj v prvom štvrťroku 2022.

Zmeny zaznamenali najmä v štyroch oblastiach: verejnej správe, štátnych financiách, menovom systéme a podnikateľskom prostredí. Energetika je jedinou oblasťou, v ktorej invázia reformy úplne zastavila. Spomalenie tempa je však viditeľné: celkový počet zmien sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o tretinu.

Za najúspešnejšiu reformu je považovaný zákon o finančných službách a finančných spoločnostiach. Cieľom je zamerať pozornosť regulačného úradu na veľké a rizikovejšie finančné inštitúcie.

Dôležité zmeny prebehli v oblasti podpory podnikania, správa VoxUkraine hovorí o dvanástich oblastiach. Najvýraznejším výsledkom je zákon zlepšujúci transparentnosť v ťažobnom priemysle. Ukrajina tiež podpísala dohodu o voľnom obchode s Tureckom. Vďaka nej sa turecký trh otvára na 95,6 percenta pre ukrajinské tovary.

V sektore štátnych financií prebehli štyri reformy súvisiace s oblasťou zdravotníctva. Týkajú sa automatizácie štátnych zdravotníckych zariadení, bezplatného poskytovania transplantácií a nákupu všetkých zdravotníckych tovarov prostredníctvom elektronického systému MedData.

Medzi deviatimi reformami verejnej správy je dôležitý zákon o cloudových službách a regulácia prístupu k osobným údajom pacientov. Ukrajina tiež schválila nový postup na deklarovanie a registrovanie miesta pobytu. Zrušila inštitúciu registrovaného „trvalého bydliska“ a umožnila deklaratórnu notifikáciu miesta pobytu osoby.

Prečo je to dôležité

Mnohé z reforiem sa týkajú snáh o členstvo v EÚ. Prístupové rokovania však budú pre Ukrajinu výzvou, upozorňuje VoxUkraine. Musí prispôsobiť legislatívu európskym štandardom, dokončiť rozsiahle reformy, napríklad súdnictva, ktoré je kľúčové pre boj s korupciou. To všetko počas snahy zastaviť ruskú inváziu a vytlačiť okupantov za hranice.

Podľa prezidenta Zelenského treba reformy a povojnovú obnovu Ukrajiny vnímať z perspektívy jej budúcej integrácie do Európskej únie.

Čo to môže znamenať pre budúcnosť

Cieľom reforiem, ktoré pokračujú aj počas dva a pol mesiaca trvajúcej ruskej invázie, je členstvo Ukrajiny v EÚ. Prezident Zelenský oznámil 9. mája dokončenie druhej časti dotazníka, na základe ktorého môže krajina získať kandidátsky status. Verejná podpora členstva v EÚ je veľmi vysoká.

Nejde však len o vstup do Únie. Reformný proces vytvára silný základ pre povojnovú obnovu a stabilizáciu. Návrh na rekonštrukciu Ukrajiny označuje inštitucionálne reformy za kľúčový komponent tretieho štádia rekonštrukcie, nazvaného Základ pre dlhodobý rast.

Ukrajinský týždeň | Ukrajinské drevo má potenciál nahradiť výpadky z Ruska a Číny

Na Ukrajine napriek vojne pokračujú aktivity protikorupčného úradu. Ukrajinské ministerstvo školstva prehodnocuje svoj postoj k ruskej literatúre. Ruskí kolaboranti na východe rozmiestňujú sovietske symboly. 

Počas vojny majú ukrajinské súdy menej práce

Čo sa deje

Ruská invázia na Ukrajinu ovplyvnila fungovanie mnohých súdov. Aktívne vojenské operácie vytvárajú životu nebezpečné komplikácie pre aktivity ako napríklad pojednávania. Ústavné právo ľudí na súdnu ochranu však nemožno obmedziť ani počas výnimočného stavu. Administratíva tak prijíma kroky na ochranu sudcov a účastníkov konaní na dočasne okupovaných územiach štátu.

Začiatkom marca prijal ukrajinský parlament zákon o postupe pri zmene jurisdikcie súdov, podľa ktorého je počas vojenských operácií možné suspendovať fungovanie súdu na zasiahnutom území a súčasne preniesť výkon právomocí na iný blízky súd. V praxi to znamená, že ak súd nemôže fungovať, pretože územie dočasne okupuje ruská armáda, Najvyššia súdna rada môže konania preniesť na súd na bezpečnom území.

Účastníci konania môžu súhlasiť s pokračovaním v ich neprítomnosti, požiadať o odklad v dôsledku vojny alebo využiť účasť prostredníctvom videokonferencie. Súdy sa zaoberajú prioritne urgentnými prípadmi, ktoré môžu výrazne ovplyvniť práva strán procesu.

Prečo je to dôležité

V súčasnej situácii však ľudia súdy veľmi nevyužívajú. Sudca Volodymyr Kotvyckyj z kyjevského Darnyckého okrsku hovorí: „Ak porovnáme štatistiky súdnych žalôb pred a po vypuknutí vojny, ľudia teraz riešia iné veci. Predtým bol priemerný počet podaní asi 2500 za mesiac, dnes klesol na 60 – 70 prípadov mesačne na pol milióna občanov žijúcich v okrsku. To dobre odráža situáciu na Ukrajine.“

No napriek vojne a výnimočnému stavu občania, firmy a štátne inštitúcie potrebujú nástroj riešenia administratívnych, trestných, občianskych a obchodných sporov. Predseda Najvyššieho súdu Vsevolod Kňazev hovorí, že aj keď súdy v nebezpečných oblastiach čelia problémom, vo všeobecnosti fungujú ďalej. Prijatá legislatíva pomáha udržať rýchlosť a bezpečnosť výkonu súdnej moci.

Ukrajinský týždeň | Ukrajinská aplikácia umožňuje vybaviť obyvateľom pas aj nahlásiť škody na majetku

Digitalizácia Ukrajiny zjednodušuje život napriek vojne. Tá ovplyvňuje stále viac aj export. Okrem Slovenska plánuje pomoc s vývozom aj Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, či Lotyšsko. Ukrajina by navyše mohla uzavrieť s Úniou osobitnú dohodu o doprave.

Čo to môže znamenať pre budúcnosť

Súdna moc hrá nezastupiteľnú úlohu vo vytváraní demokratického a právneho štátu, preto je potrebné zachovať jej kapacitu aj počas vojny. Ukrajinská generálna prokuratúra zaznamenala od začiatku invázie viac ako 10 700 zločinov spáchaných ruskými vojakmi. Niekoľko prípadov je už pripravených na proces, dnes sa pred sudcu postaví prvý ruský vojak obvinený z vraždy civilistu. Dobre fungujúce súdnictvo bude potrebné aj pre rýchle a spravodlivé riešenie podobných prípadov.