Únia pomáha Balkánu a krajinám Východného partnerstva, na boj s vírusom posiela milióny

Srbskí vojaci pomáhajú v príprave nových kapacít pre nemocnice. [EFE-EPA/Andrej Cukic]

Viac ako miliarda eur má pomôcť nielen zdravotníctvu, ale aj oživiť ekonomiku a podporiť krajiny v čase, keď budú čeliť následkom pandémie.

Európska komisia v pondelok (30. marca) oznámila, že v rámci globálnej reakcie na prepuknutie koronavírusu poskytne Európska únia 38 miliónov eur na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu, určenú na riešenie zdravotných núdzových situácií spôsobených nákazou COVID-19. Zároveň prerozdelí 374 miliónov eur na pomoc sociálno-ekonomickému oživeniu tohto regiónu.

EÚ na rovnaký účel poskytne šiestim krajinám Východného partnerstva pomoc vo výške 140 miliónov eur a 700 miliónov eur na zmiernenie vplyvov tejto krízy.

Eurokomisia predstavila dlhodobé ciele pre krajiny Východného partnerstva

Lepší obchod, hlbšia hospodárska integrácia aj posilňovanie demokracie a odolnosti klímy v šiestich krajinách za východnou hranicou Únie. Na tieto priority sa chce zamerať eurokomisia po roku 2020.

Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v tejto súvislosti upozornil, že Európa čelí bezprecedentnej kríze v oblasti verejného zdravia a EÚ sa aj v týchto ťažkých časoch rozhodla stáť pri svojich partneroch zo západného Balkánu, ktorí sa hlásia do EÚ.

Chce rovnako pomôcť aj partnerským krajinám z Východného partnerstva, kam patria Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

„Pomôžeme našim partnerom pokryť ich bezprostredné potreby v ich zdravotníckych systémoch, ako aj presadzovať dlhodobejšie opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu koronavírusovej krízy a na podporu malých a stredných podnikov,“ uviedol Várhelyi v správe pre médiá.

Zrýchlenie procesov

Na žiadosť partnerov z oboch regiónov reaguje EK na ich okamžité potreby podporovaním dodávok zdravotníckych pomôcok a osobného vybavenia, ako sú ventilátory, laboratórne súpravy, masky, ochranné okuliare, kombinézy a bezpečnostné obleky.

Zdroje určené pre Východné partnerstvo pomôžu aj pri školení zdravotníckych a laboratórnych pracovníkov a pri zvyšovaní informovanosti o pandémii vo všetkých šiestich krajinách.

Gruzínsky tvrdý boj s COVID-19. Kaukazská krajina ide príkladom

Odkedy 26. februára potvrdilo Gruzínsko svoj prvý prípad ochorenia, do pondelka, 23. marca ich má len 63. Viac než 3300 ľudí išlo do povinnej karantény, zavreli aj dve celé mestá. 

EÚ poskytne Albánsku a Severnému Macedónsku po štyri milióny eur na vykrytie okamžitých potrieb ich systémov verejného zdravotníctva – Bosna a Hercegovina získa sedem miliónov eur, Čierna Hora dostane tri milióny, pomoc pre Kosovo je vo výške päť miliónov a najviac z tejto sumy, 15 miliónov eur, pôjde do Srbska, ktoré je v tomto regióne krajinou najviac postihnutou pandémiou koronavírusu.

Komisia zároveň začlenila krajiny západného Balkánu do iniciatív EÚ na riešenie tejto krízy, ako je spoločné obstarávanie ochranných osobných prostriedkov, a urýchlila spoločný projekt s Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktorý mal pôvodne začať až v roku 2021.

Severné Macedónsko a Albánsko sa dočkali, čoskoro odštartujú rokovania o členstve v Únii

Našim partnerom hovoríme jasne: pokračujte v reformách, rozšírenie je našou spoločnou strategickou budúcnosťou, uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík.

S cieľom zmierniť sociálno-ekonomický vplyv koronavírusu na západnom Balkáne EÚ presmeruje financie aj z nástroja predvstupovej pomoci, aby v krátkodobom a strednodobom horizonte pomohla oživiť ekonomiky v krajinách tohto regiónu.

Na tento účel EK zmobilizuje 46,7 milióna eur pre Albánsko, 73,5 milióna eur pre Bosnu a Hercegovinu, 50 miliónov eur pre Čiernu Horu, zatiaľ čo Severné Macedónsko získa 62 miliónov eur, Srbsko 78,4 milióna eur a Kosovo dostane 63 miliónov eur.