Expertka na urbanizáciu z Afriky: Je načase, aby sa zahraničná podpora sústredila do miest

Mathabo Makuta [Štefan Bako]

Podľa MATHABO MAKUTOVEJ doterajšia podpora pre Afriku cielila najmä vidiecke oblasti. Vzhľadom na migráciu do miest je treba z jej pohľadu urgentne riešiť najmä mestskú infraštruktúru.

Mathabo Makutová je bývalá vládna predstaviteľka a dnes riaditeľka neziskovej organizácie Habitat for Humanity v Lesothe. Bratislavu navštívila pri príležitosti predstavenia projektu, podporovaného Európskou úniou, Build Solid Ground.

Ako nová Urbánna agenda OSN ovplyvňuje Afriku?

Nová agenda je pre Afriku výzvou, no naše vlády na ňu musia nájsť riešenia. V prvom rade musia vymyslieť spôsob ako nájsť miesto na život pre ľudí, ktorí sa do miest sťahujú, nie odrádzať ich od migrácie z vidieckych oblastí. Rovnako musia nájsť také druhy politík, ktoré by pomohli obyvateľom miest riešiť výzvy, ktoré s urbanizmom súvisia.

Mnoho miest u nás nemá vôbec žiadnu urbánnu politiku, pretože pozornosť vlád, ale aj podporovateľov zo zahraničia, sa sústreďovala najmä na vidiecke oblasti.

Mestá pre všetkých: Ako zapojiť občanov a udržateľne naplánovať urbanizmus?

Sťahovanie do miest a s ním spojená urbanizácia predstavujú narastajúcu výzvu pre celosvetovú spoločnosť. Riešenia ako zabezpečiť, aby mestá nápor zvládli, už hľadá OSN, Európska únia ale aj národná legislatíva, mestá a obce.

Aké sú najzásadnejšie problémy, ktoré v súvislosti s urbanizáciou dnes Afričania riešia?

Mestá v Afrike sú väčšinou preplnené, doprava a infraštruktúra sú zlé, máme obmedzený počet ciest. V malých krajinách, ako je tá moja, už dnes takmer nie sme schopní prejsť autom cez mesto. To, čo trvalo kedysi desať minút, dnes trvá hodinu. Cestné prepojenia a križovatky sú tiež obrovskou výzvou. Dopravná politika v mestských oblastiach vo všeobecnosti chýba.

Tiež čelíme problémom dôstojného bývania, najmä preto, že ľudia sa sťahujú do mestských oblastí, kde hľadajú pracovné, vzdelávacie a iné príležitosti. Ľudia si ale prenajímajú ubytovanie, ktoré je ďaleko od práce, čo otvára aj otázku cenovej dostupnosti a nákladov na dopravu.

Zdá sa, že problémy sú v oblasti infraštruktúry veľmi podobné tým, ktoré máme aj my na Slovensku.

Mnohé časti Európy sú už dostatočne rozvinuté a dokázali nájsť riešenia na mnohé výzvy, ktoré prináša život v meste. Musíme sa teda poučiť z úspešných, ale aj neúspešných pokusov tieto výzvy riešiť. Vymieňať si poznatky a skúsenosti je najlepšie tak, aby sme sa vedeli obohatiť na oboch kontinentoch.

Ďalšia pol miliarda pre Afriku: Pozor na európske predstavy o riešeniach migrácie, varujú mimovládky

Mimovládkam sa nepozdáva najmä to, ako európske politické a často populistické nálady voči migrantom ovplyvňujú umiestňovanie finančných prostriedkov.

Aká pomoc z Európy by bola najvhodnejšia?

V prvom rade by mohla Európa dopomôcť k zvyšovaniu povedomia o problematike v Afrike, aby sa skutočná výmena mohla navzájom podporovať, čo môže rozvíjať situáciu na oboch kontinentoch.

Podporu európskych krajín potrebujeme tiež v oblasti realizovania mestských intervencií, a to tak, aby bola urbánna agenda realistická a uskutočniteľná. Je na čase, aby zastavané mestá pritiahli pozornosť, ktorú potrebujú na to, aby sa dokázali zmeniť životy ľudí, ktorí v nich žijú. Všetci ľudia potrebujú primerané bývanie, potrebujú mať prístup k základným službám, nesmieme zabúdať na rodovú rovnosť a rovnaké šance, ako aj na inklúziu všetkých obyvateľov.

Pri riešení problému masovej urbanizácie nebude technológia stačiť

Mestá mení didgitálna technológia, inteligentné aplikácie, roboty aj autá bez vodičov. Prináša ale nová technológia aj skutočné zlepšovanie kvality života pre všetkých? Môžu vôbec inteligentné technológie riešiť aj masovú urbanizáciu a preplnenosť miest?

A čo vlády v Afrike? Kde by mali zvýšiť svoju aktivitu?

V prvom rade potrebujeme politickú vôľu zmeniť naše mestá. Bez potrebných zásahov našich vlád a politickej vôle, ktorá by umožnila vyhláseniam o trvalo udržateľnom rozvoji a novej agende stať sa realitou, zostane len pri vyhláseniach.

Potrebujeme, aby národné vlády zahrnuli mestskú agendu do svojich priorít a vytvorili pre ne stratégie. Dôležitá potom bude aj technická podpora zvonka, ktorá môže vlády motivovať a rovnako priniesť aj inovácie, ako sú koncepty inteligentných miest.

Je v Afrike v oblasti urbanizmu aktívna aj spoločnosť, či neziskové organizácie?

Mnohé krajiny majú veľmi aktívnu občiansku spoločnosť, ktorá sa aktivizovala a presadzuje právo na prístup k pozemkom. U nás v Lesothe sa občianska spoločnosť sústreďuje na menšie témy, ktoré možno až tak nevplývajú na zmenu mestských oblastí a krajiny, alebo pokiaľ ide o ukazovatele a témy novej Urbánnej agendy.

Snahy uľahčiť zmeny v politike, propagovať urbánne témy alebo pomôcť pri zabezpečovaní prístupu k pôde, má najmä organizácia Habitat for Humanity. Začali sme napríklad so skúšobnými projektami, ktorých cieľom je preukázať, že niektoré nové modely a prístupy môžu v urbanizme fungovať. Ako mimovládna organizácia spolupracujeme s partnermi, ako sú súkromné spoločnosti a vďaka nim sa nám napríklad podarilo vybudovať ubytovanie pre siroty, či staršie obyvateľstvo. Je to ale stále len veľmi obmedzená intervencia. Spolupracujeme tiež s komunitami, ktoré sa zúčastňujú na celom procese našich aktivít. Navyše, samotné komunity identifikujú medzi sebou tých, ktorí majú mať z projektov prospech.

Napriek tomu to ešte stále nie je dostatočná intervencia. No z prístupov a hodnôt Habitat for Humanity sa môžme učiť všetci: princípom je starať sa jeden o druhého, a to nielen o tých, ktorých mamé blízko seba, ale aj o tých, ktorí sú ďaleko. Nezáleží na tom, ako veľa, či málo máme, každý jeden môžeme pomôcť.

 

Tento článok je vytvorený vďaka finančnej podpore Európskej únie. Jeho obsah je výhradnou zodpovednosťou Nadácie Habitat for Humanity International a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.