Eurofondy: Spor o kompetencie – odborný, či politický?

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Pozadie:

Už niekoľko mesiacov prebieha intenzívna, najmä však mediálna, diskusia medzi SK8 (združuje predsedov samosprávnych krajov) a rezortom výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý vedie Marian Janušek (SNS). Témou je stupeň pripravenosti žúp zastať pozíciu implementačných agentúr pre Regionálny operačný program. Bratislavský VÚC žiada vyššiu zaangažovanosť pre Operačný program Bratislavský kraj. S týmito úlohami žiadajú župani aj prostriedky z technickej asistencie, ktorá má tiež samostatný program medzi navrhnutou 11-tkou, o ktorej spolu s národným rámcom pre čerpanie eurofondov by mal v najbližšom čase definitívne rozhodnúť Brusel.

Slovensko je v rámci V4 i medzi novými členskými krajinami jednou z posledných 5 krajín, ktoré ešte Národný strategický referenčný rámec nemá schválený.

Koncom júla 2007 potvrdila Danuta Hübner, eurokomisárka pre regionálnu politiku rámce Švédsku, Českej republike, Írsku a Veľkej Británii. Počet krajín so schváleným NSRR vzrástol tak na 19.

Otázky:

Podľa aktuálneho prehľadu už ostáva len 6 členských krajín, ktoré sa o „kuchárke“ na nové eurofondy z Bruselom nedohodlo.

Paradoxne sú tam aj Luxembursko a Belgicko, ktoré majú to ku EK vzdialenosťou podstatne bližšie, ako SR či Estónsko, Lotyšsko. Medzi poslednou šesticou je aj Fínsko.

Tab. Stav pripravenosti členských krajín na čerpanie eurofondov na roky 2007-2013 (k 2. augustu 2007)

Stav Krajina Prijatie návrhu NSRR Dátum rozhodnutia o NSRR Počet OP navrhnutých EK/Počet očakávaných OP (ERDF a KF/ESF) Počet schválených OP (ERDF/KF; ESF) Celková alokácia za členkú krajinu (v mil. eur) weblink k NSRR
Schválený Bulharsko 16/01/2007 20/06/2007 5/5, 2/2 6 853 Bulharský NSRR
Belgicko 7/02/2007 4/4;6/6 2 258
Schválený Česká republika 5/03/2007 26/07/2007 14/14;3/3 26 692 Český NSRR
Schválený Dánsko 29/11/2006 16/04/2007 1/1;1/1; 1;1 613 Dánsky NSRR
Schválený Nemecko 23/01/2007 2/05/2007 18/18;18/18 6;6 26 340 Nemecký NSRR
Estónsko 5/02/2007 2/2;1/1 3 456
Schválený Írsko 5/03/2007 27/07/2007 2/2;1/1 901 Írsky NSRR
Schválený Grécko 26/01/2007 28/03/2007 10/10;3/4 20 420 Grécky NSRR
Schválený Španielsko 8/02/2007 7/05/2007 23/23;22/22 35 517 Španielsky NSRR
Schválený Francúzsko 21/12/2006 4/06/2007 31/31;5/5 3;1 14 319 Francúzsky NSRR
Schválený Taliansko 2/03/2007 13/07/2007 24/28;24/24 1 28 812 Taliansky NSRR
Schválený Cyprus 21/12/2006 7/05/2007 1/1;1/1 640 Cyperský NSRR
Lotyšsko 3/11/2006 2/2;1/1 4 620
Schválený Litva 12/12/2006 26/04/2007 2/2;2/2 6 885 Litovský NSRR
Luxembursko 5/03/2007 1/1;1/1 65
Schválený Maďarsko 24/11/2006 7/05/2007 13/13;2/2 1 25307 Maďarský NSRR
Schválený Malta 21/11/2006 20/12/2006 1/1;1/1 1;1 855 Maltský NSRR
Schválený Holandsko 18/12/2006 7/06/2007 4/4;1/1 3;1 1907 Holandský NSRR
Schválený Rakúsko 31/10/2006 4/04/2007 9/9;2/2 8 1461 Rakúsky NSRR
Schválený Poľsko 7/12/2006 7/05/2007 20/20;1/1 1 67284 Poľský NSRR
Schválený Portugalsko 1/02/2007 28/06/2007 10/10;4/4 21511 Portugalský NSRR
Schválený Rumunsko 31/01/2007 25/06/2007 5/5;2/2 5 19668 Rumunský NSRR
Schválený Slovinsko 16/02/2007 18/06/2007 2/2;1/1 4205 Slovinsky NSRR
Slovensko 21/12/2007 9/9;2/2 11588
Fínsko 2/02/2007 5/5;2/2 1716
Schválený Švédsko 5/02/2007 20/07/2007 8/8;1/1 1891 Švédsky NSRR 1; Švédsky NSRR 2
Schválený Veľká Británia 11/12/2006 30/07/2007 16/16;6/6 10613 Britský NSRR

Zdroj: Európska komisia, DG REGIO, 2. augusta 2007

  • Aká je definitívna podoba programov?

Búrlivé diskusie prebiehajú aj ohľadne konkrétnych finálnych verzií operačných programov. Kraje argumentovali, že oficiálne poslednú verziu ROP pred jej zaslaním Bruselu po prepracovaní nevideli.

Ministerstvá ako riadiace orgány v skutočnosti verejne nesprístupnili ešte posledné verzie operačných programov. Úrad vlády má na svojej stránke (www.rokovanie.sk) verzie z decembra 2006, niektoré rezorty zverejnili verziu z februára, či marca (napr. MH SR, MZ SR).

  • Spor o kompetencie: odborný, politický, strategický?

Predsedovia vyšších územných celkov obviňujú rezort výstavby, že sa nechce vzdať kompetencií v eurofondoch v ich prospech. Ministerstvo to odmieta a trvá na tom, že s regiónmi spolupracuje podľa plánu. Župani odmietli medializované vyjadrenia ministerstva, že chcú úplne ovládnuť celý objem eurofondov. Ide približne o sumu 400 miliárd. Záujem majú len o približne 12% (ROP, OP BA kraj), pričom v okolitých krajinách majú regióny dosah aj na 20% a viac.

  • Mešká – nemešká?

Tento týždeň padali po zasadaní SK8 argumenty, že so schválením referenčného rámca sa mešká a tento rok sa na projekty neminú žiadne peniaze, lebo sa celý proces nestihne. Podľa niektorých županov údajne Komisia v lete nepracuje. Tá však od 20. do 31. júla 2007 schválila nové programy ČR, Švédsku, Írsku a Veľkej Británii.

Pozície:

Predseda prešovského vyššieho územného celku Peter Chudík je presvedčený, že Európska komisia schváli náš referenčný rámec až v októbri, a to na základe jeho skúseností a dlhoročnej praxe práce Európskej komisie v júli a auguste Komisia nepracuje. „V lete sú v Komisii prázdniny, na začiatku septembra si môžu k tomu sadnúť, na konci októbra možno rámec schvália,“ povedal. Podľa neho sa budú prvé projekty predkladať v marci budúceho roka.

„Pán minister vyjadruje počudovanie, že páni župani sa takto vyjadrujú,“ povedal hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský. Podľa neho bol referenčný rámec aj Regionálny operačný program, z ktorého majú dostať samosprávne kraje vyše 1,4 miliardy eur, prediskutovaný na najvyššej štátnej úrovni. „Za účasti všetkých sociálno-ekonomických partnerov, teda aj vyšších územných celkov,“ doplnil Bátovský a tvrdí, že to nie je pravda: župy boli vtiahnuté do tvorby strategického rámca.

„Infantilné vyjadrenia ministra, kedy bude rámec schválený, sú smiešne. Ohradzujeme sa proti tomu, že my zdržujeme schválenie. Práve centrálnemu orgánu boli Európskou komisiou vytýkané nedostatky,“ povedal predseda Bratislavského územného celku Vladimír Bajan. Bratislavský župan tiež poznamenal, že koncom júna odišla do Bruselu oficiálna verzia strategického rámca. Ale bez toho, aby ho vyššie územné celky videli.

„Je pod úroveň, aby som sa k takémuto materiálu dostával cez úradnícke konexie na ministerstve,“ povedal Bajan.

Predseda nitrianskej župy Milan Belica argumentuje, že proces schvaľovania v iných krajinách je už dávno uzavretý. „Niektorí sa čudujú, že my tu o takomto niečom diskutujeme,“ povedal.

„Výzvy a čerpanie fondov v tomto roku sú ohrozené,“ uviedol ďalej tento týždeň pre médiá bratislavský župan Bajan. Predpokladá, že Slovensko tak pre meškanie pri schvaľovaní príde o nemalé peniaze. „Tento rok prídeme, ja to odhadujem, tak asi o desať miliárd korún,“ povedal Bajan. “Nie je prijateľné, aby sme na takúto hru pristúpili,” reagoval Vladimír Bajan na postup ministerstva výstavby. V Európe samosprávy bežne spolurozhodujú o použití eurofondov, na Slovensku sa tento princíp podsúva ako škodlivý, dodal.

„My chceme spolurozhodovať o 12 percentách z tejto sumy,“ povedal Belica. V rámci Regionálneho operačného programu majú dostať samosprávy 1,4 miliardy eur. „Väčšinu krokov pri projektoch zvládneme, ale ich výber a schvaľovanie v regiónoch bude robiť niekto iný, to je hrozné,“ ukončil Belica.

“Pán premiér sa na rozdiel od predchádzajúceho predsedu vlády so županmi stretáva pravidelne, komunikácia medzi nimi je intenzívna. Takisto sa s nimi stretne aj v tomto prípade hneď, ako mu to jeho pracovný program umožní,” spresnila Silvia Glendová, hovorkyňa vlády. Janušek podľa županov svoj post nezvláda. Na otázku, či si premiér myslí, že minister výstavby zvláda situáciu, Glendová povedala: “K tomuto sa nebudem vyjadrovať.”

Strana maďarskej koalície kritizuje vládu, že stále nebola schopná s Európskou komisiou podpísať Národný strategický referenčný rámec na obdobie 2007 až 2013. Ide vraj o neschopnosť ministra výstavby Mariána Janušeka, čo bráni, aby sa peniaze dostali na Slovensko. Opoziční politici poukázali na to, že dokument medzitým podpísalo napríklad Rumunsko a obávajú sa, že peniaze sa na Slovensko tento rok nedostanú. Škodlivým javom je vraj aj to, že sa proti takejto neschopnosti neobjavuje silnejšia vlna protestu na slovenskej politickej scéne a v spoločnosti.

Minister Marian Janušek (SNS) pred niekoľkými dňami naopak tvrdil, že je sklamaný tým, že Európska komisia rámec stále neschválila. Povedal, že by sa tak mohlo stať v priebehu augusta. Predtým však hovoril, že to bude do konca júla. Termín je vraj iba administratívnou záležitosťou a proti samotnému obsahu programu by už Európska komisia nemala mať nové výhrady.

„Myslím si, že by mohol byť jedným z prvých (ROP, pozn. redakcie), ktorý bude schválený po prijatí Národného strategického referenčného rámca,“ povedal minister regionálneho rozvoja. Minister si naďalej myslí, že župy nie sú odborne pripravené na čerpanie prostriedkov z eurofondov.

„Informácie, ktoré prišli diplomatickou cestou, hovoria, že v priebehu augusta bude tento dokument (NSRR, pozn. redakcie) oficiálne prijatý. Je tam dostatok priestoru na to, aby sa výzvy na predkladanie projektov uskutočnili už tento rok,“ povedal Miroslav Bátovský, hovorca MVRR.

Podľa Bátovského materiál (ROP, pozn. redakcie) jasne hovorí, aké kompetencie a činnosti prejdú na samosprávu a kto bude o čom rozhodovať. Odmieta tvrdenia, že ministerstvo bude rozhodovať bez spoluúčasti samospráv.

Predsedovia VÚC naďalej kritizujú ministra Janušeka, ktorý s nimi nechce spolupracovať pri rozhodovaní o čerpaní eurofondov určených pre rozvoj regiónov. “Na ministerstvách, kde sú nominanti iných strán, nemáme takéto problémy,” tvrdil Bajan. Postup ministerstva má jednoznačne politický rozmer, doplnil.

Ministerstvo výstavby už skôr županom odkázalo, že nemajú na čerpanie eurofondov dostatok pripravených odborníkov. “Odmietame spochybňovanie našej pripravenosti,” bránil sa predseda Trnavského VÚC Tibor Mikuš. Župani tiež odmietli tvrdenie ministerstva, že samosprávy na Slovensku sú primalé na to, aby mohli rozhodovať o peniazoch z EÚ.

Ak sa postoj ministerstva k samosprávnym krajom nezmení, chcú župani informovať v septembri jednotlivé krajské zastupiteľstvá. Tie podľa nich môžu rozhodnúť o tom, že samosprávne kraje sa ďalej nebudú vôbec podieľať na akýchkoľvek prácach ohľadne eurofondov. “Nemôžeme niesť zodpovednosť za to, o čom nemáme príležitosť rozhodnúť,” dodal pre média Bajan.

Aktuálne kroky a ďalší vývoj:

  • 2007: začali sa postupne vytvárať implementačné útvary na ministerstvách, ktoré nimi nedisponovali. MŠ SR a MPSVR SR zriadili nové agentúry ASFEU a SIA, nový odbor pre OP Informatizácia spoločnosti vznikol aj na MF SR. Ďalšie rezorty začali posilňovať administratívne kapacity pre nové eurofondy.
  • do konca júna 2007: do Bruselu dorazil opravený NSRR a aj OP, kde sa zapracovávali od marca-apríla pripomienky EK
  • 7. augusta 2007: MVVR bude informovať na tlačovej besede o stave príprav súvisiacich s NSRR SR na roky 2007-2013