Európske operácie a misie sa stali nástrojom ambicióznej Únie

Panelová diskusia Nástroje európskej zahraničnej politiky: Misie a operácie. [Štefan Bako]

Svoju pozíciu na medzinárodnej scéne si Európska únia zabezpečuje od prijatia Lisabonskej dohody omnoho intenzívnejšie, ako to bolo dovtedy. Prostriedkov má na to blok niekoľko, od politických dialógov na vysokej úrovni, až po dôležitú technickú pomoc, vrátane pozície vysokej predstaviteľky Európskej únie a podpredsedníčkuy Európskej komisie, cez delegácie Únie v 141 krajinách, osobitných zástupcov Únie, až po nástroje partnerstva, stability či finančnej podpory alebo sankcií.

Jednými z najdôležitejších nástrojov európskej zahraničnej politiky sú ale spoločné misie a operácie. Nielenže si vďaka nim Únia zabezpečuje viditeľnosť priamo v krajinách, v ktorých pôsobí, ale rovnako dôležité sú aj z európskeho pohľadu vlastnej bezpečnosti a záujimov.

„Keď sú naši vojaci alebo experti v zahraničí na misii, na šatách majú pripnuté európske hviezdy, čo je dobrým predajným argumentom aj pre samotnú Európsku úniu,“ pripomenul Martin Sklenár, riaditeľ Odboru bezpečnostnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Spolu s ním na tému európskych misií na podujatí Nástroje európskej zahraničnej politiky: Misie a operácie, ktoré portál EURACTIV Slovensko organizoval spoločne s kanceláriou europoslanca Eduarda Kukana, v paneli diskutovali aj plukovník Ozbrojených síl Slovenskej republiky Martin Remeš, skúsený pozorovateľ a riaditeľ organizácie MEMO98 Rasťo Kužel a poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu Eduard Kukan.

Nástroje európskej zahraničnej politiky: Rastie význam misií a operácií?

Panelová diskusia priniesla pohľady na prínos európskych pozorovateľských, vojenských, ale aj ďalších druhoch misií a operácií, na ich súčasné nastavenie, výzvy a budúcnosť.

Volebné pozorovacie misie ako demokratický základ

Pod hlavičkou Európskej únie pôsobí na Balkáne, v krajinách Východného partnerstva, v Afrike či v Ázii spolu šesť vojenských a desať civilných európskych misií. „Misie sú veľmi flexibilné a vedia byť ušité na mieru podľa toho, aký cieľ si Európska únia zvoli,“ vysvetlil Sklenár.

https://twitter.com/HolstKai/status/998646462090276864

Ďalším typom misií, ktoré Európska únia v zahraničí organizuje, sú volebné pozorovateľské misie. Práve voľby stoja na začiatku demokratického procesu v každej slobodnej krajine, pripomenuli panelisti.

„Volebné pozorovateľské misie (VPM) majú za cieľ posilniť legitímnosť národných volebných procesov v tretích krajinách, ktorých sa týkajú voľby alebo referendá,“ uviedol europoslanec Eduard Kukan, ktorý sám viedol alebo sa zúčastnil niekoľkých VPM, vrátane volieb na Maldivách, v Ugande, Ghane, či Albánsku.

Podľa neho hrá v týchto druhoch misii nezastupiteľnú úlohu práve Európsky parlament a jeho poslanci. „Sú to politici, ktorí majú na rozdiel od expertov na misiách prirodzenejšie prepojenie s politickými lídrami v určitej krajiny,“ vysvetlil europoslanec za Európsku ľudovú stranu.

Významnou súčasťou VPM sa najmä v ostatnom období stali aj dôsledkové misie (Election Follow-up Mission, EFM), ktoré sa snažia posúdiť proces, ktorý misia v tej-ktorej krajine po voľbách započala. „Je dôležité uvedomiť si, že volebná pozorovateľská misia nie je jednodňové podujatie,“ doplnil Rasťo Kužel.

Po pozorovacej časti totiž pozorovatelia vydajú odporúčania, ktorých implementácia je pre krajiny výzvou, no ich kontrola je súčasťou práve následnej EFM. Europoslanec Kukan sa len v tomto roku zúčastnil dvoch z nich.

Hoci Rasťo Kužel sám pracuje najmä ako pozorovateľ pre misie v OBSE, s misiami EÚ – najmä volebnými – vidí mnoho paralel.

„Som rád, že pri porovnaní s minulosťou, sa už dnes stal volebný proces akousi normou a nepozývanie medzinárodných pozorovateľov do svojej krajiny by mohlo mať pre krajiny a lídrov následky v budúcnosti,“ vysvetlil skúsený pozorovateľ. Sám vidí progres najmä v metodológii misií, ktoré sú dnes podľa neho založené na omnoho vedeckejších základoch. Organizácia MEMO98, ktorú vedie, dokonca pre OBSE pripravila aj niekoľko druhov metodológií, ktoré dnes organizácia využíva v praxi po celom svete.

Čakali sme od Strednej Európy príliš?

Havlove očakávania od Strednej Európy ako zdroja odvážnych a nových riešení sa sčasti naplnili nečakaným a nepekným spôsobom, píše Seán Hanley.

Kužel hovorí, že Slovenská republika má v oblasti expertízy na pozorovateľských misiách navyše výborné renomé, čo potvrdil aj europoslanec Kukan.

Okrem pozorovateľov dnes v európskych operáciách pôsobí 56 Slovákov. Spoločne s vojakmi a policajtami v misiách dosahuje počet takmer 300 pracovníkov.

„Slovensko je za ambicióznu Európu,“ potvrdil Sklenár a dodal, že Európska únia a jej zahraničná politika je „multiplikátorom toho, čo chce dosiahnuť vo svete aj Slovenská republika“.

Komplementárne k NATO

Hoci majú v prvom rade misie NATO podľa panelistov imidž obranných, či ochranných zložiek, Európska únia podľa nich ani v tejto oblasti nezaostáva.

„Misie Európskej únie sú významne a užitočne komplementárne k tomu, čo robí NATO,“ vysvetlil Martin Sklenár. Pripomína úlohu, ktorú európske zložky zohrali v Afganistane, Somálsku a pravdepodobne budú aj v Iraku. Misie NATO a EÚ významne spolupracovali, pričom Severoatlantická aliancia sa zameriavala najmä na vojenskú časť, európske jednotky sa venovali civilnej časti, v čom Sklenár vidí perspektívu aj do budúcna.

https://twitter.com/DanielFiott/status/998200869215768576

Plukovník Martin Remeš, ktorý bol sám súčasťou európskej monitorovacej misie v Gruzínsku hovorí, že misie podobného charakteru sú dôležité pre bezpečnosť samotnej Európy. Od Varšavského summitu Severoatlantickej aliancie sa navyše z obranného hľadiska aj v tejto oblasti zintenzívnila spolupráca medzi EÚ a NATO. „Obidve organizácie dávajú jasný signál, že synergie v bezpečnostnej oblasti sú pre nich veľmi významné,“ uviedol plukovník Remeš. Predpokladá, že blížiaci sa júlový summit NATO vzájomné záväzky ešte potvrdí a upevní.

Pomerne novým elementom v balíku nástrojov sú aj misie, určené na budovanie kapacít, či tréning jednotiek.

„Ak neexistuje politická vôľa zapojiť vlastné bezpečnostné jednotky, najlepšia nasledujúca voľba bude zriadiť misiu na budovanie kapacít,“ vysvetlil riaditeľ Odboru obrannej politiky MZVaEZ. Ich dôležitou pridanou hodnotou je podľa neho lokálny vzťah a vlastníctvo nadobudnutých kapacít, ktoré v konečnom dôsledku miestne zložky získajú. Únia už takéto operácie vedie v krajinách Sahelu, či v Somálsku.

Fond pre udržateľný rozvoj: Možnosti pre Afriku a európske susedstvo

Európska verzia „Marshallovho plánu“ chce vytvárať príležitosti pre obyvateľov v krajinách, z ktorých do Európy prichádza najviac migrantov.

Panelisti sa zhodli na tom, že misie a operácie, ktoré Európska únia vedie majú perspektívu ďalej sa rozširovať a podľa potreby plniť aj komplexnejšie úlohy. S nárastom kompetencií a rozširovaním mechanizmov, prostredníctvom ktorých vedia spolupracovať s NATO, OBSE, či OSN, ale rastú aj očakávania ich budúcich úspechov, čo bude pre Úniu stále väčšou výzvou.