Kvôli urbanizácii Afriky rastie trh zákazníkov s nízkymi príjmami. Pomáhať majú kapitálové fondy

Medzi rizikovým kapitálom v európskych centrách a Afrike jezásadný rozdiel. [Flickr/DIVatUSAID]

Takzvaný „chýbajúci stred“ spektra finančných služieb vo väčšine krajín subsaharskej Afriky znamená, že začínajúce podniky nie sú schopné nájsť investície, ktoré pre vlastný rast potrebujú. Situácia sa ale mení s príchodom viacerých rizikových kapitálových fondov, ktoré sa zameriavajú na masový trh s nízkymi príjmami.

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2015 zorganizovali analytici spoločnosti Intellecap, až 68 percent vedúcich predstaviteľov podnikov v Keni, ktorá je hlavným obchodným uzlom vo východnej Afrike, uviedlo, že prístup k finančným prostriedkom je pre nich výzvou. Až 40 percent opýtaných uviedlo, že sú svoje podnikanie nútení financovať sami.

Neobmedzene vysoké bankové sadzby a obmedzená likvidita sú známe prekážky pri poskytovaní úverov africkým podnikom. No ťažko prístupné nie sú len tradičné banky. Len málo z fondov rizikového kapitálu, ktoré v súčasnosti investujú do subsaharskej Afriky, sa zameriavajú na podniky v počiatočnom štádiu vývoja a poskytujú finančné prostriedky vo výške menej ako pol milióna dolárov.

Fond rizikového kapitálu Novastar Ventures, založený v Nairobi, je jedným z nových hráčov na trhu. „Sme takmer tradičným fondom rizikového kapitálu, ktorý chce investovať do nových, skutočných a veľkých projektov, o ktorých si myslíme, že dokážu zmeniť priemysel,“ povedal pre EURACTIV Niraj Varia, jeden z partnerov spoločnosti Novastar.

Podľa neho však existuje medzi rizikovým kapitálom v európskych centrách a Afrike jeden zásadný rozdiel.

„V Londýne sa môžete pokúsiť vybudovať spoločnosť s určitým rizikovým stupňom podnikania, ktoré bude slúžiť trhu so strednými príjmami, pretože na to existuje dostatok zákazníkov. V tomto regióne nie je veľa ľudí so stredným príjmom. Ak chcete milión zákazníkov, musíte slúžiť trhu s nízkymi príjmami,“ povedal.

Europoslanec a odborník na urbanizmus: Už nežijeme v dobe expertov, ale v časoch angažovanosti

Najpálčivejším problémom miest je dnes prisťahovalectvo, hovorí poslanec Európskeho parlamentu JAN OLBRYCHT. Pripomína, že mnohé mestá majú už dnes riešenia na to, ako túto dimenziu v urbanizme riešiť.

Trh už existuje

Rýchla urbanizácia – v súčasnosti žije 40 percent obyvateľov Afriky v mestách, pričom sa očakáva, že sa ich počet do roku 2050 zvýši na 66 percent – znamená, že tento masový trh existuje už teraz a bude sa ešte zväčšovať.

Typ prijímateľov z prvého investičného fondu spoločnosti Novastar vo výške 80 miliónov dolárov, ktorý odštartoval v septembri 2015, sleduje práve masový trh. Jeho cieľom je zahrnúť spoločnosti ako Poa, ktoré ponúkajú Wi-Fi sieť v slumoch v Nairobi za oveľa nižšie náklady ako bežné širokopásmové pripojenie, či mikro-lesníctvo spoločnosti Komazou a Greenpath Food v Etiópii, ktoré vďaka drobným farmám vyvážajú ekologicky spracované výrobky.

Spolu s finančnými prostriedkami Európskej investičnej banky zahŕňajú súkromné ​​investície hráčov ako Rozvojová spoločnosť Commonwealthu (britská agentúra pre súkromné investície), francúzskeho partnera Proparco, holandskú rozvojovú banku FMO, či obchodné giganty AXA a JPMorgan Chase.

S novými hráčmi, ktorí postupne prichádzajú na trh, „je získať peniaze oveľa jednoduchšie, ako bolo kedykoľvek predtým,“ hovorí Varia.

Aj tento príchod ale prináša odvrátenú stránku investovania.

„Existuje viac investorov a viac kapitálu, no stále to nie je dostatočne jednoduché. Akonáhle prejdete prvou fázou grantovej schémy, dostať sa k ďalšej časti peňazí je ťažké. Akonáhle ste ziskoví, veci sa znova zjednodušia. Ak sa ale snažíte vybudovať niečo zvlášť inovatívne, veci sa opäť komplikujú,“ vysvetľuje.

Niraj Varia verí, že vybudovanie úspešných malých spoločností je súčasťou veľkého virtuálneho kruhu, ktorý prinesie nielen financie a investície, ale pomôže budovať aj manažérske zručnosti.

„Myslíme na to ako na tvorbu ekosystémov,“ hovorí partner spoločnosti Novastar. „Chceme vytvoriť také prostredie, do ktorého by mohli prichádzať aj ďalší a tí budú zase lákať ďalších podnikateľov a nové možnosti financovania. To v konečnom dôsledku pomôže posunúť sa všetkým.“

„Ak máte 20 spoločností, veľkých napríklad ako spoločnosť Bridge (ktora prevádzkuje základné školy a zameriava sa na rodiny s nízkym príjmom, pozn. red.) a M-Kopa (solárna firma typu pay-as-you-go, pozn. red.), tie pre trh vytvárajú stredných manažérov, ktorí môžu následne pomôcť v raste malým spoločnostiam. V súčasnej dobe musí väčšina spoločností zaúčať svojich manažérov na strednej úrovni od základov, a to je pomalý proces.”

Každý piaty človek na svete nemá prístup k dôstojnému bývaniu

Prvý októbrový pondelok je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov už od roku 1985 oslavovaný ako svetový deň habitatu. Jeho cieľom je upozorniť na stav miest a základných práv každého obyvateľa na primerané prístrešie.

Rast pre väčšiu podporu

Prvý fond spoločnosti Novastar investoval do 15 spoločností vo východnej Afrike a Varia hovorí, že „potenciál je oveľa väčší, než sme schopní zvládnuť”. Jeho tím je v procese získavania ďalšieho investičného príspevku vo výške 120 miliónov dolárov, pričom rásť chce do západnej Afriky.

Súčasťou pridanej hodnoty rizikového kapitálu „strednej veľkosti“ je to, že začínajúcim start-upom pomáhajú rasť do pozícií, v ktorých môžu získavať ďalšie finančné zdroje od investorov s veľkými menami, ako napríklad Európska investičná banka.

„EIB sa na nás pozerá ako na tých, ktorí umožňujú „dohodám prúdiť“. Spoločnosti, do ktorých investujeme, sú totiž príliš malé na to, aby boli v súčasnosti zaujímavé pre EIB. No za tri, štyri, či päť rokov, kedy budú tieto spoločnosti chcieť získať desať či dvadsať miliónové investície, sa dostanú do centra jej záujmu,“ uviedol Varia.

„(EIB) v nás vidí spôsob, ako spoznať podnikanie zvnútra. V regióne, kde generálnemu riaditeľovi tak dlho trvá získať peniaze, je to veľmi cenné.“

Expertka na urbanizáciu z Afriky: Je načase, aby sa zahraničná podpora sústredila do miest

Podľa MATHABO MAKUTOVEJ doterajšia podpora pre Afriku cielila najmä vidiecke oblasti. Vzhľadom na migráciu do miest je treba z jej pohľadu urgentne riešiť najmä mestskú infraštruktúru.

Rola „inkubátora“ je podľa Catherine Collinovej, šéfky východoafrického oddelenia EIB „krásou dopadových fondov a fondov rizikového kapitálu”.

„Najprv môžeme pomôcť im a oni potom môžu pomôcť rásť menším spoločnostiam. Dúfame, že v budúcnosti uvidíme ďalšie spoločnosti, ktoré dokážu vyrásť tak, aby mohli priame pôžičky získať aj od nás,“ uviedla pre EURACTIV Collinová.