Mestá zaplavujú odpady

Autor: foto76, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Odpad je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho rozvoja krajiny a spotrebného životného štýlu, ktorý poháňa väčšinu ekonomík sveta. Tento trend je najviac zreteľný v mestách, ktorých obyvatelia sú často bohatší a nakupujú omnoho viac tovarov v jednorazových obaloch, ktoré okamžite odhodia.

Pred desiatimi rokmi v mestách žilo 2,9 miliardy ľudí na svete. Každý z nich denne vyprodukoval približne 0,64 kilogramu komunálneho odpadu.  

Mestský odpad však rastie rýchlejšie ako samotná urbanizácia. Najnovšie odhady ukazujú, že v súčasnosti, každý mešťan z 3 miliardovej populácie denne vyprodukuje až 1,2 kg odpadu.

Do miest sa sťahuje čím ďalej tým viac ľudí a tento trend bude podľa pokračovať aj do budúcna. Svetová banka predpokladá, že do konca roka 2025 pribudne v mestách ďalších 1,4 miliardy ľudí, pričom denne odhodia približne 1,42 kg odpadu.

Nakladanie s odpadom sa preto stáva čoraz pálčivejšou otázkou. Nevyzbieraný odpad je totiž najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia a podzemných vôd. Zhoršuje však aj situáciu v metropolách napríklad pri záplavách a je zdrojom obrovského množstva emisií skleníkových plynov.

Najhoršia situácia je v krajinách s nízkymi príjmami, kde až tretinu mestského rozpočtu minú na zber odpadu z ulíc. Iba časť zdrojov ide na triedenie a likvidáciu odpadu. V rozvinutých krajinách sveta je tento trend opačný, pretože najväčšie výdavky idú práve na  jeho spracovanie.

Kto produkuje najviac?

Najviac  odpadu na počet obyvateľov v súčasnosti produkujú v mestách na  Novom Zélande (3,68 kg), Írsku (3,58kg), Nórsku (2,8 kg), Švajčiarsku (2,61kg) a Spojených štátov amerických (2,58kg).

Priemerný mestský Slovák denne vyprodukuje 1,37 kg, v roku 2025 by to podľa Svetovej banky mohlo byť až 1,6 kg.

Najmenej odpadu vyprodukujú mestá v rozvojových krajinách ako Ghana (0,09kg) či Uruguaj (0,11 kg).

Dôležité je ale aj ako s týmto odpadom krajiny nakladajú.  Napríklad USA skládkuje 54 percent komunálneho odpadu a recykluje 24 percent. Rakúsko skládkuje len 6,75 percenta odpadu a recykluje až skoro 27 percent.

Nie vždy však platí trend, že čím je krajina rozvinutejšia, tým viac recykluje a triedi. Napríklad Niger recykluje asi 4 percentá komunálneho odpadu, pričom skládkuje iba 64 percent. Tunisko skládkuje 50 percent a recykluje 5 percent komunálneho odpadu.

Slovensko naopak skládkuje až 78 percent komunálneho odpadu a recykluje len niečo viac ako 1 percento. Česko je na tom podobne. Skládkuje až 79 percent komunálneho odpadu a recykluje len 1,27 percenta.