Projekt Hodnota za peniaze dostane podporu z Európskej komisie

EK dala zelenú slovenským projektom. FOTO: Twitter.com

Európska komisia (EK) v marci tohto roka spustila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017 -2020. Slovensko sa do neho zapojilo s 22 projektmi, z ktorých tím Komisie po preskúmaní vybral sedem najlepších. Informovalo o tom dnes Ministerstvo financií (MF) SR.

https://euractiv.sk/clanky/europa-dnes/unia-spusta-novy-program-na-podporu-reforiem/

Úspešné projekty

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska je napríklad samotné MF SR, ktoré získa strategické a metodologické poradenstvo pre projekt Hodnota za peniaze. Ďalším je Finančné riaditeľstvo SR, ktoré si stanovilo za cieľ vytvoriť stratégiu pre dobrovoľné dodržiavanie daňových predpisov a Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), ktorá vytvorí zásobník projektov vhodných na financovanie návratnou formou pomoci.

Medzi vybranými je aj rezort zdravotníctva, ktorý získal podporu pre tri projekty. Zameral sa v nich na zlepšenie nákladovej efektívnosti zdravotníckych služieb, zlepšenie kvality a prístupu občanov k zdravotníckym službám. Ministerstvo hospodárstva zase získa asistenciu pri vytváraní podmienok pre rodinné podnikanie na Slovensku.

Rozhoduje Komisia

V aktuálnom kole vyčlenil tím EK na slovenské projekty 1,36 milióna eur. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo Komisia. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Program nekončí a krajiny sa doň budú môcť zapojiť opäť na jeseň tohto roka.

Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast. “Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť produktivitu a udržateľný rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície,” priblížil rezort financií.

Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR.

Iniciatíva vychádza zo skúseností nadobudnutých pri poskytovaní technickej pomoci krajinám vykonávajúcim programy makroekonomických úprav – Grécka a Cypru. Program je otvorený všetkým členským štátom EÚ, hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.