Únia prijala rekordný rozpočet na poskytovanie humanitárnej pomoci

EÚ bude pokračovať v poskytovaní pomoci komunite Rohingov v Mjanmarsku a v Bangladéši. [Twitter/@EU_ECHO]

Európska komisia oznámila, že EÚ v roku 2019 prijala doteraz najvyšší rozpočet určený pre humanitárnu pomoc vo svete. Ide o financie vo výške 1,6 miliardy eur. Najviac peňazí pôjde do Sýrie a Jemenu.

Komisia v stredu (16. januára) zdôvodnila navýšenie rozpočtu tým, že stále viac ľudí čelí humanitárnym krízam na celom svete.

Exekutíva EÚ v správe pre médiá spresnila, že najmä dlhodobé konflikty na Blízkom východe a v Afrike, ako aj rastúci vplyv klimatických zmien vedie k tomu, že humanitárne krízy na celom svete sa zhoršujú.

Celkovej situácii nepomáha ani skutočnosť, že mnohé ozbrojené konflikty ohrozujú poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

https://twitter.com/eu_echo/status/1085508631074873351

Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis v tejto súvislosti pripomenul, že s novým rozpočtom zostáva EÚ vedúcim humanitárnym darcom pri krízach, aké sú v Sýrii a Jemene.

„Samotná humanitárna pomoc nemôže vyriešiť všetky problémy, ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli najzraniteľnejším ľuďom. Musíme tiež premýšľať o vplyve mnohých kríz na deti, na ďalšiu generáciu,“ vysvetlil komisár.

Stylianidis spresnil, že rekordných 10 percent nového rozpočtu (desaťnásobok oproti stavu z roku 2015) je určených na vzdelávanie v núdzových situáciách, čo v praxi znamená, že deti vystavené krízovým podmienkam dostanú vďaka vzdelaniu možnosť na vybudovanie lepšej budúcnosti.

Výdavky na rozvojovú pomoc od krajín Únie klesli. Ciele OECD splnili iba štyri členské štáty

Únia v ďalšom rozpočtovom období nepočíta so zvyšovaním rozvojovej pomoci. Zodpovednosť by mal prebrať súkromný sektor.

Najviac peňazí pôjde do Sýrie a Jemenu

Podľa správy Komisie najväčší objem financií je určený pre krízu v Sýrii a pre sýrskych utečencov v susedných krajinách a tiež pre zmiernenie kritickej situácie v Jemene.

V Afrike bude humanitárna pomoc EÚ podporovať ľudí z krízových oblastí v Južnom Sudáne, v Stredoafrickej republike, v oblasti Čadského jazera či v Konžskej demokratickej republike. Ide o ľudí, ktorí sú vystavení epidémiám, nedostatku potravín a podvýžive.

Finančné prostriedky EÚ pomôžu aj najzraniteľnejším kategóriám obyvateľstva postihnutým krízou vo Venezuele a vystaveným pretrvávajúcim konfliktom v Kolumbii.

Riaditeľka SlovakAid: Podnikatelia môžu byť kľúčovou súčasťou rozvojovej spolupráce

Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu chceme po vzore najvyspelejších krajín zmodernizovať, a to najmä spoluprácou s inými krajinami, ale aj vďaka – dnes chýbajúcim -medzinárodným certifikátom pre agentúru, hovorí LUCIA KIŠŠ.

EÚ okrem toho bude aj naďalej poskytovať pomoc pre ľudí v Afganistane a pomáhať komunite Rohingov v Mjanmarsku a v Bangladéši. V Európe sa humanitárne úsilie EÚ zameria najmä na ľudí postihnutých ozbrojeným konfliktom na východe Ukrajiny.

Vzhľadom na rastúce účinky klimatických zmien vyšší rozpočet EÚ na humanitárnu pomoc bude prospešný pre zraniteľné komunity v krajinách, ktoré sú náchylné na živelné katastrofy, aby sa obyvateľstvo týchto krajín mohlo lepšie pripraviť na „klimatické šoky“ v podobe extrémneho sucha, záplav či cyklónov

Komisia pozorne sleduje využívanie pridelených finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom svojej globálnej siete humanitárnych expertov a má prísne pravidlá na zabezpečenie toho, aby sa finančné prostriedky vynaložili správnym spôsobom.