Ako môže Únia pomôcť deťom počas humanitárnej krízy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Deti zo Sudánu a Somálska oslavujú Svetový deň utečencov v Khan As'ad Pasha, v starom meste Damašku. Sýria, 20. jún 2018. [EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI]

Európska únia môže zlepšiť životy detí, ktoré trpia kvôli konfliktom, prírodným katastrofám a iným náročným situáciám po celom svete. Pri príležitosti svetového humanitárneho dňa DELPHINE MORALISOVÁ vysvetľuje, čo môže robiť Únia.

Delphine Moralisová je generálnou tajomníčkou medzinárodnej mimovládnej organizácie Terre des Hommes, ktorá sa zaoberá ochranou práv detí a podporou trvalo udržateľného rozvoja v 67 krajinách sveta.

Na celom svete žije v oblastiach postihnutých konfliktom viac ako 357 miliónov detí, čiže každé šieste dieťa na svete. A od začiatku 90. rokov sa tento pomer zvýšil o 75 percent.

Počas konfliktov alebo rôznych katastrof sú najzraniteľnejšie vždy deti. Často sú oddelené od svojich rodín. Nemôžu chodiť do školy a snažia sa zohnať niečo na jedenie. Veľmi trpia traumatizujúcimi zážitkami.

V takýchto situáciách je rozhodujúca práve podpora, ktorú dostávajú od Únie a iných globálnych aktérov.

Aktivity financované Európskou úniou a poskytované mimovládnymi a inými organizáciami udržujú deti v škole, zabraňujú detským manželstvám, predchádzajú násiliu voči deťom a poskytujú im potrebnú výživu. Humanitárna činnosť im pomáha byť znovu deťmi – a umožňuje im, aby sa z nich stali schopní dospelí ľudia.

Výskum ukázal, že dospelí, ktorí boli v detstve podvyživení, zarábajú v priemere aspoň o 20 percent menej ako tí, ktorí mali prístup k dostatočnému množstvu kvalitných potravín. Investície do riešenia problému s podvýživou a zlým vývojom môžu zvýšiť HDP postihnutých krajín o 2 až 3 percentá ročne.

Ďalšia pol miliarda pre Afriku: Pozor na európske predstavy o riešeniach migrácie, varujú mimovládky

Mimovládkam sa nepozdáva najmä to, ako európske politické a často populistické nálady voči migrantom ovplyvňujú umiestňovanie finančných prostriedkov.

Rovnako rozhodujúce je, aby mali deti prístup k vzdelaniu aj počas zložitých situácií. Vzdelanie zvyšuje priemerný vek uzavretia manželstva. Pravdepodobnosť, že dieťa prežije prvých päť rokov života, je o 50 percent vyššia v prípade, ak vie matka čítať.

Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa vydala Terre des Hommes svoju výročnú správu pre rok 2017. Podrobne sa v nej popisuje práca našej organizácie počas humanitárnych kríz – ako Terre des Hommes bojuje proti detskej práci, sexuálnemu zneužívaniu detí a pracuje na dosiahnutí cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Naša výročná správa ukazuje, ako humanitárne tímy Terre des Hommes reagovali na krízy po celom svete. Keď viac ako 600 tisíc utečencov utieklo vlani z Myanmarska do mesta Cox´s Bazaar v Bangladéši, Terre des Hommes sa postarala o vyše dvetisíc rohingských detí, ktoré trpeli podvýživou.

V Libanone sa v roku 2017 podarilo zapojiť viac ako sedemtisíc detí utečencov do vzdelávacích aktivít v rámci projektu „Návrat do budúcnosti“. Po tom, čom unikli vojne v Sýrii, sa učia základné veci, ako čítať, písať a počítať.

OSN: Tvrdý postoj voči migrácii môže byť v rozpore s medzinárodným právom

Európska komisia plánuje po prvýkrát vynaložiť viac peňazí na kontrolu migrácie a posilnenie hraníc, než na rozvoj Afriky. Počet migrantov sa pritom znížil o 80 percent.

Takéto programy pomáhajú deťom vyhnúť sa negatívnym dopadom situácie, v ktorej sa ocitli. Je však nevyhnutné, aby Únia konala a splnila svoje záväzky v oblasti práv detí. Rovnako by mala prijať konkrétne opatrenia na ochranu a posilnenie postavenia detí počas humanitárnych kríz.

Súčasné rakúske predsedníctvo Rady EÚ má príležitosť to urobiť prostredníctvom primeraného a účinného vedenia počas nadchádzajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci (VFR). Počas nich sa rozhodne, ako Únia použije svoje finančné prostriedky medzi rokmi 2021 a 2027.

EÚ by mala začať tým, že prostredníctvom svojich investícií posilní systémy, ktoré sa používajú v prijímajúcich štátoch na ochranu a starostlivosť o deti. Zabezpečila by tak, že štáty tieto deti ochraňujú a poskytujú im zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Mali by ich pripravovať na možné budúce krízy a naučiť ich zvládať ťažké situácie.

Únia môže pomôcť vybudovať odolné spoločenstvá a trvalo udržateľný mier tak, že zabezpečí, aby sa vyčlenili peniaze na financovanie participatívnych, posilňujúcich a inovatívnych prístupov, vedených samotnými deťmi a mladými ľuďmi. Deti a mládež sú aktérmi zmeny. Pri snahe nastoliť mier v konfliktom postihnutých oblastiach zohrávajú dôležitú úlohu. A práve oni budú mať z mieru najväčší úžitok.

Je tiež nevyhnutné, aby rozhodnutia Únie o financovaní humanitárnej pomoci boli založené na zásadách a nie na politických záujmoch.

Mimovládky kritizujú návrh nového finančného rámca: Rozpočet na rozvojovú pomoc je neprehľadný

Rozvojové mimovládne organizácie nie sú z návrhu zmien v dlhodobom rozpočete EÚ nadšené. Podľa nich sa bude rozvojová spolupráca miešať so zahraničnou politikou a krízovým manažmentom. Peniaze na rozvojovú pomoc by sa tak mohli používať na vnútroštátne záležitosti.

Humanitárna a rozvojová pomoc musí byť vždy prepojená s cieľom zmierniť chudobu, dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, riešiť diskrimináciu a nerovnosť a posilniť ľudí na okraji spoločnosti.

Tieto ciele musia byť nadradené akýmkoľvek iným záležitostiam, napríklad v oblasti riadenia migrácie a bezpečnostných politík, najmä pri rozhodovaní o tom, koľko peňazí vyčleniť na humanitárnu pomoc a na aké konkrétne činnosti.

Deti, ktoré prežili prírodnú katastrofu, konflikt či inú tragédiu, môžu mať celoživotnú traumu. Avšak s dobre financovanou a správne cielenou politikou a finančnou podporou z Únie ju môžu prekonať a začať odznova.

Nasledujúcich päť mesiacov bude rakúske predsedníctvo Rady EÚ dokonalou príležitosťou, aby sa to dosiahlo.