Kampaň za rozvoj miest a dôstojné bývanie

Komerčný obsah

[Nadácia Habitat for Humanity International]

BRATISLAVA (23. mája 2018) – Čím ďalej, tým viac ľudí sa sťahuje do miest za lepšími príležitosťami a ochranou pred klimatickými zmenami či konfliktmi. Súčasné rýchle tempo urbanizácie však prináša nové globálne výzvy, ktoré treba pomenovať a riešiť. Nový projekt Build Solid Ground, financovaný Európskou úniou, skúma a hľadá odpovede na narastajúce problémy so zabezpečením dôstojného bývania pre všetkých ľudí v mestách. Projekt realizuje Nadácia Habitat for Humanity International a ďalších 13 neziskových organizácií.

Habitat for Humanity International spustí projekt Build Solid Ground 23. mája na podujatí v Bratislave.  Jeho cieľom je inšpirovať občanov, aktivistov, samosprávy, miestne organizácie, či predstaviteľov vlády k spolupráci pri riešení problémov súvisiacich s urbanizáciou v rozvinutých aj rozvojových krajinách.

V súčasnosti už žije v mestách 50 percent svetovej populácie a toto číslo rastie bezprecedentnou rýchlosťou. Mestá čelia výzve, ako rýchlo reagovať na príliv nových obyvateľov a nájsť riešenia, ktoré nebudú prehlbovať už teraz dosť veľké sociálne rozdiely. Tlak na mestá absorbovať nových obyvateľov bol taktiež zvýšený utečeneckou krízou v roku 2015, ktorá najintenzívnejšie zasiahla Európu a Blízky východ.

Pokiaľ novodobé výzvy spojené s rozvojom miest nebudeme ignorovať, môžu sa stať hnacou silou pre hospodársky rast. Preto je dôležité, spojiť tých najlepších a zdieľať nápady a skúsenosti.

„Dopyt po dôstojnom bývaní v súčasnosti prevyšuje mieru urbanizácie. Nedostatok zdrojov, zmena klímy či konflikty nútia ľudí z mnohých častí sveta, aby hľadali bezpečie a blahobyt práve v mestách. Situácia sa môže zmeniť dokonca aj v menších európskych mestách, ktoré  zatiaľ vplyv rastúcej urbanizácie na vlastnej koži nepociťujú,“ hovorí Katerina Bezgachina z Nadácie Habitat for Humanity International, ktorá projekt vedie.

„Veríme, že inteligentné mestské plánovanie, ktoré reaguje na potreby obyvateľov, ako aj súčasné globálne problémy, môže spojiť tých najlepších ľudí, ktorým záleží na rozvoji svojho mesta,“ dodáva.

Verejná diskusia o mestách budúcnosti

Medzinárodný projekt Build Solid Ground sa začne verejnou diskusiou o tom, ako by mali mestá v budúcnosti vyzerať. Uskutoční sa v stredu 23. mája 2018 v Európskom informačnom centre v Bratislave.

V diskusnom paneli – Mestský rozvoj: Budovanie miest pre všetkých – vystúpia Elena Szolgayová z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aktivista a architekt Matúš Vallo a bývalá predstaviteľka vlády a riaditeľka neziskovej organizácie Habitat for Humanity Lesotho, Mathabo Makuta. Diskusiu doplní aj pohľad poslanca Európskeho parlamentu Jana Olbrychta.

Panel sa sústredí na kombinovanie procesu tvorby politiky s inovatívnymi prístupmi z oblasti architektúry, mestského plánovania a nových technológií. Bude sa tiež venovať téme, ako si môžu európske a africké mestá vymieňať vedomosti a skúsenosti.

Panel organizuje Nadácia Habitat for Humanity International a portál EURACTIV Slovensko.

 Build Solid Ground – riešenie výziev miest

Trojročný projekt Build Solid Ground ponúkne sériu podujatí zameraných na rôzne oblasti rozvoja miest. Bude sa zaoberať otázkami ako je bývanie v slumoch, riešenie vlastníctva pozemkov a nehnuteľností, rodová rovnosť a bývanie, vplyvy klimatických zmien a migrácie na rozvoj miest.

Prostredníctvom konferencií, diskusií, súťaží a online portálov bude vzdelávať obyvateľov Európskej únie o výzvach novodobých miest a vytvárať príležitosti, aby sa mohli aktívne zapojiť do ich riešení.

V rámci projektu navštívia Slovensko a ďalšie európske krajiny aktivisti, predstavitelia miest či politických inštitúcií z afrických krajín.

Projekt Build Solid Ground, financovaný Európskou úniou, zrealizuje 14 neziskových organizácií zo siedmich európskych krajín s pomocou financovania z Európskej únie.

Tento článok je vytvorený vďaka finančnej podpore Európskej únie. Jeho obsah je výhradnou zodpovednosťou Nadácie Habitat for Humanity International a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.