Rezort diplomacie chce priniesť predsedníctvo aj do samospráv

Zdroj: TASR

Rezort diplomacie sa dohodol so zástupcami vyšších územných celkov a krajských miest na spolupráci v rámci budúcoročného predsedníctva Rady EÚ, ktoré Slovensko prevezme už o pol roka.

Väčšina podujatí na vysokej úrovni sa uskutoční v hlavnom meste a to buď na hrade alebo v bratislavskej Redute. Na stretnutí so splnomocnencom vlády pre predsedníctvo SR v Rade EÚ, Ivanom Korčokom, zástupcovia samospráv rokovali o vhodnom „modele spolupráce“.

„Podstata predsedníctva je o tom, že krajina predsedá legislatívnemu procesu. Regióny majú kľúčový záujem, aby tie rozhodnutia, ktoré sa prijímajú v Bruseli v rámci legislatívy boli pre ne priaznivé,“ vysvetlil novinárom splnomocnenec vlády a štátny tajomník rezortu zahraničia Korčok.

Granty ale aj záštita

Ministerstvo je pripravené vypísať grantovú schému, v rámci ktorej by sa mohli nadácie a mimovládne organizácie uchádzať o „rôzne projekty, ktoré by pomohli predsedníctvo dostať do miest a obcí“.

„Veríme že takouto formou budú občania naozaj cítiť, čo sa odohráva za tých 6 mesiacov v Slovenskej republike a veríme, že to koniec koncov priblíži Úniu k občanom, pretože cítime, že v dnešných ťažkých časoch vzniká určitý odstup,“ povedal Korčok.

Rezort diplomacie ďalej pripomenul, že jedným z najväčších podujatí v Bratislave bude summit Výboru regiónov, ktorý sa v rámci Únie koná každé dva roky. Príde naň viac ako 1200 delegátov zastupujúcich regióny členských štátov EÚ, aby diskutovali o regionálnej politike.

„Summit regiónov…bude veľmi silný moment, kedy môže zaznieť hlas regiónov,…aby napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry, kohéznej a štrukturálnej politiky sme udržali to, čo dnes v Európe prináša jasnú pridanú hodnotu aj pre Slovensko,“ konštatoval splnomocnenec. „Je to miesto, kde regióny budú môcť lobovať sami za seba,“ dodal.

Vyčlenený priestor na prezentáciu jednotlivých slovenských krajov a obcí bude aj v mieste stretnutí na najvyššej úrovni, v bratislavskej Redute, či priamo v Bruseli.

Predsedníctvo bude ďalej poskytovať záštitu nad rôznymi podujatiami v slovenských regiónoch. Podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraju, Milana Belicu, by mohlo ísť o rôzne konferencie, ktoré samosprávy pravidelne organizujú.