Vláda bilancovala prípravy na predseníctvo

zdroj: euractiv.com

Spolu so Slovenskom (2. polrok 2016) tvorí nadchádzajúce predsednícke trio Rady EÚ Holandsko (1. polrok 2016) a Malta (1. polrok 2017). Predsednícky program Tria je už pripravený.  

Trojica krajín sa dohodla, že program nebude obsahovať všetky politiky EÚ, ale sústredí sa na kľúčové oblasti definované v Strategickom programe pre Úniu v časoch zmien.

Na rozdiel od predchádzajúcej predsedníckej praxe bolo podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí spoločnou ambíciou "vytvoriť strategický, úderný a zrozumiteľný program".

Trio našlo spoločné prieniky najmä v budovaní Digitálneho jednotného trhu, prehĺbení Hospodárskej a menovej únie, vytvorení Únie kapitálových trhov, revízii Viacročného finančného rámca, odstránení administratívnej a regulačnej záťaže malých a stredných podnikov, riešení nezamestnanosti, budovaní Energetickej únie, obehovej ekonomiky a problematiky zmeny klímy.

Tieto témy budú tvoriť nosnú časť konečného textu programu. Program Tria bude formálne schválený 15. decembra 2015 na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Následne ho 16. decembra predstavia premiéri Tria v Haagu.

Slovenský 6-mesačný program sa dostane na stôl vlády až v prvej polovici budúceho roka, teda v čase, kedy sa bude po parlamentných voľbách (5. marca) meniť vláda. V tomto čase sa tiež spustí oficiálna webstránka predsedníctva.

Zo správy o stave príprav na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ, ktorú tento týždeň schválila vláda, vyplýva, že na Slovensku sa v druhom polroku budúceho roka bude konať 20 podujatí na vysokej úrovni, z toho 15 neformálnych zasadnutí ministrov a päť ministerských konferencií.

Pripravuje sa organizácia približne 180 pracovných stretnutí, ako sú konferencie, výjazdové zasadnutia pracovných skupín, semináre či workshopy. V Bruseli a Luxemburgu sa uskutoční približne 35 formálnych zasadnutí Rady EÚ a 2000 zasadnutí pracovných skupín a výborov.

Rezort diplomacie ako hlavný koordinátor príprav podujatí tento rok v súvislosti s predsedníctvom uzavrel viac ako 20 verejných obstarávaní, ďalších viac ako 20 vyhlásili. Ukončené obstarávania pokrývajú ubytovacie, cateringové či dopravné služby pre podujatia na vysokej úrovni. Rovnako sa začalo aktívne rozvíjať sponzorstvo so súkromným sektorom.

Celkovo by náklady na výkon predsedníctva Slovenska v rade EÚ nemali prekročiť 70 miliónov eur. Z nich väčšina ide do personálneho zabezpečenia.

EurActiv.sk s TASR