Belohorská: Konferencia predsedov politických skupín EP bola pre mňa vysoká škola

Aká bola vaša skúsenosť s pôsobením v Konferencii predsedov politických skupín Európskeho parlamentu?

Konferencia predsedov parlamentu je najvyšším orgánom Európskeho parlamentu. To znamená, všetky rozhodnutia musia prejsť cez ňu. Konferencia zasadá zhruba každých 14 dní alebo tri týždne, podľa potreby. Zásadne musí byť pred plénom, aby určila program pléna, ktoré práce sa stiahnu, ktoré sa nestiahnu, kto zo zahraničných hláv štátov, alebo významných osobností sveta môže byť pozvaný, kto bude na rokovaní vystupovať a v akom poradí. Prijíma všetky kľúčové rozhodnutia. Určuje zloženie delegácií a ich financie. Vlastne je to hlava Európskeho parlamentu.

Pre mňa bolo pôsobenie v Konferencii predsedov viac ako vysoká škola. Bolo mimoriadne zaujímavé vidieť lídrov politických strán, ktoré sú v opozícii – ako si ľudovec so socialistom rešpektujú názory, alebo ako hľadajú kompromis s ostatnými menšími politickými stranami, ktoré môžu zmeniť pomer hlasov. Bola som jediná zástupkyňa z dvanástich nových členských štátov. Zvyčajne sa z toho orgánu informácie nedávajú von, ak tak predseda EP. Stretávali sme sa pred začiatkom každého predsedníctva a symbolicky sme ho odovzdávali ďalšej krajine. Hoci aj nemusím byť v novom Parlamente, pôjdem ešte do Švédska na odovzdanie predsedníctva. 


Ako ste spokojná s podobou Parlamentom schválenej úpravy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti? 

Výsledná podoba sa ešte dostáva do Rady, predpoklad je, že nakoľko sme tam urobili dosť veľa zmien Rada s niektorými vecami nebude súhlasiť. Takže môže prísť ešte ku kompromisu. Samozrejme, že s kompromisom môžeme byť všetci spokojní, ale takisto môžeme byť všetci nespokojní, pretože sa tam dostali veci, ktoré budú možno zo začiatku vzbudzovať nezrovnalosti. Som ale pyšná na to, že vec, ktorá pred piatimi rokmi bola pre mnohých neprijateľná, sa dnes po rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora, ktorý dal doteraz vždy za pravdu pacientovi, začína rešpektovať voľný pohyb osôb. Lebo bez voľného prístupu k zdravotníckym službám je voľný pohyb limitovaný.

Som veľmi rada aj z dôvodu celkového prejednávania veľmi kľúčových ochorení na európskej úrovni – infekčné ochorenia alebo ochorenia, kde sú mimoriadne veľké náklady na výskum a vedu, či už sa jedná o onkologické ochorenia, kardiovaskulárne, celebrálne, alzheimer alebo parkinsonizmus.