EÚ sa nesmie vzďaľovať od túžob občanov

Podporili ste pripravovanú a už aj zaregistrovanú európsku iniciatívu občanov, ktorá hovorí o ochrane nenarodených detí. To je však oblasť, ktorá z nepatrí do kompetencií EÚ, resp. Európskej komisie, ako je teda nastavená? 

Táto iniciatíva bola koncipovaná na základe kompetencií EÚ. Východiskom bola ochrana života na základe kompetencií, ktoré EÚ v tejto otázke má. Text iniciatívy pripravili renomovaní ústavní a medzinárodní právnici. Iniciatívu pravdepodobne podporí viac ako 9 krajín EÚ a ambícia iniciátorov je nazbierať viac ako milión podpisov.

Budú sa zbierať podpisy aj na Slovensku?

Áno, už vzniká organizačný výbor, ktorý rozhodne, akým spôsobom sa bude postupovať.

Máte pocit, že vplyv a význam Európskej iniciatívy občanov ako nástroja bude väčší v legislatíve, ktorá z nej môže vzniknúť, alebo skôr vo hlbšej, celoeurópskej diskusii o niektorých témach?

Myslím si, že v oboch. Témy budú samozrejme aj také, o ktorých sa momentálne hovorí. Nevylučujem, že niektorých prípadoch sa iniciatíva využije ako PR nástroj na informovanie občanov EÚ, ale predpokladám, že prídu aj vážne témy, ktoré občanov trápia, no majú pocit, že Komisia sa im kvôli iným veciam dostatočne nevenuje. Môžu to byť aj jednoduché nápady, ktoré budú reflektovať každodenné problémy ľudí. Dnes je iniciatíva občanov akýmsi hitom, no ja sa trochu obávam, že záujem o iniciatívu po krátkej dobe postupne opadne. Dôležité je, aby posudzovanie v EK – nielen pri registrácii, ale najmä tých úspešných – bolo objektívne. Ľudí môže znechutiť, ak EK iniciatívu zaregistruje ale potom ju nepremietne do návrhu.

Ste vo všeobecnosti fanúšikom prvkov participatívnej demokracie?

Na túto otázku nie je možné odpovedať všeobecne. Iniciatívu občanov považujem za prijateľnú formu. Občania majú možnosť priamo zasiahnuť do rozhodovacieho procesu, ale posledné slovo má nakoniec predsa legislatívec. Prvou podmienkou každej takejto iniciatívy, a je jedno, či je to petícia na európskej, alebo národnej úrovni, je, aby ľudia boli o veciach informovaní. Tak ako každý nástroj, aj tento sa zdá zneužiť a mali by sme vyzvať ľudí, aby boli ostražití. Bola by som veľmi nerada, keby k takémuto zneužitiu prišlo.

Očakávate väčšiu angažovanosť Európskeho parlamentu alebo frakcií pri niektorých iniciatívach, ktoré sa budú zhodovať s jeho/ich agendou?

Nevylučujem to. Možno za niektorými iniciatívami budú aj europoslanci, hlavne ak pôjde o tému, ktorá je vo všeobecnosti zaujímavá a dôležitá. To je podľa mňa dobre, lebo iniciatíva môže dať konkrétnej téme určitú vážnosť, hodnovernosť a som presvedčená, že to aj pomôže pri úspešnosti podpisovej akcie. Je dobré, že europoslanec môže byť členom organizačného výboru, ale nemôže byť jedným z prvých siedmich, ktorí návrh iniciujú, aby sa náhodou nestalo, že to budú všetko poslanci EP. Dôležité je, aby sa rešpektoval názov – Európska iniciatíva občanov.

Bude Európsky parlament bojovať aj za svoje právo zákonodarnej iniciatívy, ktorým momentálne nedisponuje?

Podľa mňa bude, aj keď pre to nevidím v najbližšej dobe veľký priestor. Bolo by treba znovu otvoriť Zmluvu o fungovaní EÚ a stanoviť nové pravidlá a už teraz vidieť, aké sú problémy pri spolu rozhodovacej procedúre, v ktorej má EP väčšie kompetencie ako predtým. Najmä pri problematických témach trvá niekedy naozaj dlho, než sa dosiahne dohoda.

Dialóg Parlamentu a Rady  nie je jednoduchý. Rada okrem záujmov EÚ reflektuje aj záujmy národné, dokonca by som povedala, že hlavne národné. Parlament to skôr vidí v globálnejšej polohe. Niekedy zabúda, že je volený občanmi členských štátov. Ciele a výzvy štátov by sa pritom nemali výrazne líšiť od cieľov a výziev poslancov EP, čo v súčasnosti neplatí. Žiadne iniciatívy nám nepomôžu, ak sa budeme vzďaľovať na európskej úrovni od prianí a túžob občanov jednotlivých štátov.