I. Belohorská: Dánsko je dobrým príkladom v obmedzovaní pesticídov

EurActiv.sk sa rozprával na pôde Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave so slovenskou europoslankyňou Irenou Belohorskou, jednou zo spravodajkýň pre problematiku Trvalo udžateľného používania pesticídov v EÚ (pozri súbor liniek Trvalo udržateľné využívanie pesticídov)

  • V čom spočívajú hlavné riziká nekontrolovaného používania pesticídov?

Pesticídy po použití zostanú v pôde, dostávajú sa cez potravu aj do ľudského tela, do dobytka a teda našej mäsovej potravy a pre človeka znamenajú riziko kumulácie týchto látok, ktoré priamo škodia a spôsobujú onkologické ochorenia, alergické ochorenia, stratu imunity a podobne.

  • Ako farmári, ktorí vo veľkej miere používajú pesticídy na uľahčenie svojej práce, reagujú na lekársky potvrdené negatívne vplyvy týchto látok na ľudské zdravie?

Povedala by som, že tu je veda doslova na pochode, čiže aj toho farmára veľmi ľahko a veľmi rýchlo presvedčíte keď mu dáte argumenty o možných ochoreniach. Veď aj farmár vo svojej podstate má záujem nie len, aby dosiahol vysokú produkciu, ale samozrejme aj na tom, aby aj on, aj jeho deti boli zdravé. Oni dochádzajú k najbližšiemu styku s pesticídmi, teda na nich a na ich rodiny je najväčšia záťaž. Takže ja som sa nestretla s odporom. Diskusia to bola mimoriadne kultivovaná, z obidvoch strán, teda nie len zo strany ochrancov životného prostredia a lekárskej obce, ale aj zo strany priamo farmárov som sa ani raz nestretla s nijakým bojom. Skôr by som povedala, že ten boj bol niekde inde, kde som ho najmenej očakávala a kde bol aj veľmi pochopiteľný – u producentov.

  • Ako možno znížiť používanie pesticídov bez zníženia poľnohospodárskej produkcie?

Dá sa to a takým dobrým príkladom je práve Dánsko . Dánsko samotné už začalo uplatňovať obmedzenia už pri tých prvých náznakoch zo strany lekárov a výskumných pracovísk začali sami so znižovaním, v predchádzajúcich obdobiach znížili používanie pesticídov zhruba o jednu tretinu a dokázali, že im to neznížilo produkciu. Samozrejme možno využívať rôzne prírodné miešanie jednotlivých druhov plodín a podobne. Veď poľnohospodári najlepšie poznajú spôsoby, ako sa to dá dosiahnuť. Nie je to také jednoduché, je to možno zložitejšie používanie, ale dá sa to.