Jerzy Buzek: Som pripravený čeliť nečakanému

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/9824220@N06/786762641/

Jerzy Buzek poskytol portálu EurActiv rozhovor pred svojím inauguračným prejavom. Poľský politik v ňom hovorí o výzvach, ktoré podľa neho vyžadujú okamžitú reakciu na európskej úrovni. Sem radí energetickú bezpečnosť, klimatické zmeny, rozširovanie EÚ, dôsledky hospodárskej krízy, dôsledky demografických zmien a udržanie európskeho sociálneho modelu pri živote.

„Keď vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti, právomoci Parlamentu budú podstatne väčšie… no s týmito právomocami prichádza ešte väčšia zodpovednosť načúvať a konať“, hovorí šéf EP.

Priznáva ale, že politické a inštitucionálne zmeny v EÚ za posledných päť rokov potrebujú zásadnú „konsolidáciu“.

Buzek, ktorý sa 14. júla stal prvým politikom z bývalej komunistickej krajiny, ktorý vedie jednu z hlavných inštitúcií EÚ, tvrdí, že diskusie o budúcom rozširovaní Únie budú "vysoko v zozname priorít EP v nasledujúcich rokoch".

Bývalý poľský premiér považuje za dôležitú aj „zelenú agendu“: "Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku musí byť považovaný za príležitosť pre investície do nových odvetví zameraných na obnoviteľnú energiu a nie ako hrozba pre ekonomický rast."

Vysoko v Buzekovom zozname úloh je podľa jeho vlastných slov rovnosť a dodržiavanie ľudských práv: „Začiatok tohto tisícročia bude charakterizovaný väčším angažovaním sa žien vo všetkých aspektoch spoločnosti. To samozrejme vítam, ale stále je pred nami veľký kus práce, ktorú musíme urobiť, aby sme zabezpečili rovnosť“.

Buzek bude predsedať Európskemu parlamentu až do konca roka 2011, kedy ho vystrieda niekto z tábora európskych socialistov a demokratov (SD). Ide o súčasť technickej dohody, ktorá delí tento post počas jedného volebného obdobia medzi dve najsilnejšie frakcie.


Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke