Legislatíva bude pri ochrane detí vždy krok za novými technológiami

zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečný internet

  • Sú podľa Vás deti dostatočne chránené pri používaní internetu?

Správne by sme sa mali pýtať: Sú rodičia dostatočne informovaní o rizikách, ktorým sú vystavené ich deti pri používaní internetu? Som totiž presvedčená, že ak chcem deti účinne chrániť pred týmito rizikami, nemôžeme obchádzať rodičov. Sú to nakoniec oni, kto kupuje počítač a platí pripojenie domácnosti k internetu.

  • V čom vidíte hlavné nástrahy internetovej komunikácie pre deti?

Deti majú menej skúseností a sú prirodzene dôverčivejšie, než dospelí. Sú preto ľahkým terčom pre každého, kto to vie využiť. Nebezpečnými môžu byť pornografické stránky, ale tiež rôzne zoznamky a sociálne siete, na ktorých je ľahké vystupovať pod vymyslenou identitou.

  • Chystá EÚ/Európsky parlament v súčasnosti ohľadom ochrany detí na internete nejakú iniciatívu/legislatívnu úpravu?

Áno, ide o návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, pri ktorom som bola tieňovou spravodajkyňou EĽS vo Výbore pre práva žien.

  • Ako hodnotíte snahy poskytovateľov chrániť deti na internete?

Náš tlak na poskytovateľov prináša úspechy. Spoločnosť Microsoft v spolupráci s americkým Národným centrom pre stratené a zneužívané deti a odborníkmi z Dartmouth College vyvinula program s názvom PhotoDNA. Ide o softvér, ktorý odhaľuje fotografie sexuálne zneužívaných detí. Najväčšia sociálna sieť Facebook už oznámila, že tento nový softvér začne používať. Verím, že používanie tohto nástroja sa čoskoro stane jedným z internetových štandardov.

  • Aké nástroje ochrany dieťaťa pred škodlivým vplyvom internetu sú podľa Vás efektívne?

Program PhotoDNA je jedným z takýchto efektívnych nástrojov. Schopnosť programu preveriť veľké množstvo fotografií umožňuje polícii okamžite konať. Zároveň umožňuje poskytovateľovi okamžite zablokovať alebo vymazať takto identifikovaný škodlivý obsah.  

  • Je vôbec možné v dostatočnej miere ochrániť deti pred škodlivým obsahom alebo im zabezpečiť ochranu, keď zmeny v tomto ohľade (modernizácia, nové technológie) sú oveľa rýchlejšie ako prijímanie nových nástrojov?

Aj preto som presvedčená o tom, že najdôležitejšiu úlohu pri ochrane dieťaťa by aj tu mali zastávať rodičia. Legislatíva bude vždy krok pozadu za stále novými technológiami, ale rodičia majú v rukách výchovu, ktorá prirodzeným spôsobom chráni deti pred škodlivými javmi okolitého sveta.

  • Ako je to v tomto ohľade s právnou úpravou na Slovensku? Je podľa Vás dostatočná? (Napríklad v porovnaní s inými členskými štátmi…)

Internet nie je vecou jedného štátu, poskytovateľom škodlivého obsahu môže byť firma so sídlom vzdialeným tisícky kilometrov od nášho domova. Preto je potrebné koordinovať legislatívne kroky nielen na úrovni EÚ, ale globálne.