Nezávislý poslanec je nezávislý od voliča

Zdroj: Európsky parlament

Nemecký ústavný súd nedávno definitívne rozhodol o tom, že kvórum vo voľbách do Európskeho parlamentu (na rozdiel od volieb do národného parlamentu) je neústavné. Súd argumentoval, že to nebude mať vplyv na funkčnosť parlamentu, hoci vo všetkých krajinách okrem Španielska takéto kvórum existuje. Považujete toto rozhodnutie za opodstatnené?

Nemyslím, že má opodstatnenie. Uvidíme, ako dopadnú voľby v Nemecku, ale obávam sa, že toto rozhodnutie otvorilo dvere aj extrémistickým skupinám, ktoré by sa v inom prípade do parlamentu nedostali. Sú to mnohokrát zoskupenia, ktoré majú podporu iba regionálne. Ako kresťanská demokratka samozrejme hovorím, že sa nemusia do EP dostať len tí, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty ako ja, ale podľa môjho názoru je v každom štáte dostatok politických strán, ktoré nemajú problém s prekročením kvóra. Ľudia by si mali nájsť politickú stranu, ktorá im je najbližšia a nespoliehať sa na takýto inštitút, aby sa dostali do parlamentu.

Podľa celoeurópskej projekcie výsledkov volieb do EP to vychádza, že skupina nezaradených poslancov bude až tretia najpočetnejšia (po ľudovcoch a socialistoch). Mohlo by to podľa Vás výraznejšie zasiahnuť do práce EP?

Legislatívna agenda parlamentu má veľký záber a jeden človek nemôže byť odborníkom na všetko. V rámci skupiny si môžu poslanci prácu deliť podľa svojej odbornosti, pretože zdieľajú rovnaké základné presvedčenie o type politiky, ktorý chcú robiť. Toto v skupine nezaradených poslancov chýba. Podľa mňa tam bude veľa indivíduí, ktorí budú presadzovať len svoju politiku. Ak budú chcieť zostať verní tomu, čo sľúbili svojim voličom, tak bude veľmi ťažké sa s nimi dohodnúť. Ich hlasovanie bude nepredvídateľné a ľahko ovplyvniteľné jednostrannými informáciami od lobistov a iných záujmových skupín. Navyše, môžu vytvárať ad hoc zoskupenia, kde nebude hlasovať každý len za seba, ale môžu sa dohodnúť na témach, ktoré budú pre budúcnosť EÚ nebezpečné. U nás sa hovorí o „nezávislých“ poslancoch. Tento pojem je ešte mätúcejší ako „nezaradení“. Volič si potom myslí, že zastáva len „môj“ názor a len mňa bude reprezentovať. Ten poslanec je však v skutočnosti nezávislý práve od voliča, nikomu sa nemusí zodpovedať, čo je nebezpečné. Systém reprezentatívnej demokracie, ktorý predstavujú politické strany, je omnoho čitateľnejší a aj v istom slova zmysle voliča aj formuje.

Znamená to, že vnímate trend odklonu od straníckej politiky – ako to pozorujeme aj na domácej scéne – ako jednoznačne negatívny? 

Áno, jednoznačne. Kedysi sa hovorilo, že politiku ovplyvňuje politická strana, potom sa to posunulo do finančných skupín a teraz sa to posunulo do občianskej spoločnosti, do malých skupín často radikálnych aktivistov, čo ja považujem za nebezpečné.